Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gemeente-zijn in Corona tijd   

Ds. Treep en ds. Verschoor, beide predikanten uit de Nieuwerkerkse Ringvaartkerk schreven een gezamenlijk artikel voor de ‘Over en Weer’ het kerkblad voor de gemeente. Daar gaan zij in op de impact van Corona voor de kerkelijke gemeente.

Het ziet ernaar uit dat deze coronacrisis nog wel even zal duren en dat we ons moeten instellen op een situatie waarin de communicatie in onze gemeente voor een groot gedeelte digitaal zal verlopen. Vrijwel alle dingen, die we voorheen deden, zijn weggevallen. Kerkgebouwen staan leeg. Geen kerkdiensten, vergaderingen, gespreksgroepen, informele ontmoetingen, koffiedrinken of lunches. Vrijwel alles is weggevallen en ligt stil. We proberen zo goed mogelijk telefonisch en door het sturen van kaarten pastoraal contact te houden met mensen. Er wordt op beperkte schaal digitaal vergaderd. Als predikanten zetten we filmpjes op YouTube en we houden digitale vieringen. Op deze manier proberen we contact te houden in onze gemeente.   

Door de omstandigheden worden we gedwongen om onszelf opnieuw uit te vinden. Het is heel goed mogelijk dat bepaalde elementen, die we nu ontwikkelen ook na deze coronacrisis door zullen gaan. Het is maar de vraag of we alles wat we voor de crisis deden ook daarna zullen doen. Wanneer we in een anderhalve meter samenleving terechtkomen worden kerkdiensten en al onze andere groepsactiviteiten anders. Zingen, als gemeente of als cantorij, kan dat nog wel? Koffiedrinken na een kerkdienst, kan dat in de anderhalve meter samenleving? We moeten geduld hebben en wachten op de richtlijnen die er in de komende periode zullen komen vanuit het RIVM en van de landelijke kerk. Daarna moeten we onze eigen weg zoeken in deze nieuwe situatie.  

Op dit moment worden de regels versoepeld. Er wordt voorzichtig nagedacht over wat er in de komende tijd mogelijk is. Belangrijk blijft dat we ons houden aan de basisregels: vermijdt drukte, houd anderhalve meter afstand, let op hygiëne en dergelijke. Deze regels gaan ook in kerkdiensten gelden. Hoe we het vorm gaan geven weten we op dit moment nog niet. We gaan op zoek naar vormen die bij ons passen en voor ons uitvoerbaar zijn. Het is in ieder geval goed dat er langzaam steeds meer mogelijk wordt. En daarom spreken we de wens uit dat we u en jullie over niet al te lange tijd weer op de ‘gewone’ manier kunnen ontmoeten.

Naar het overzicht