Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gespreksgroep rouwverwerking  

De werkgroep Rouwpastoraat verzorgt in het voorjaar van 2020 bij voldoende belangstelling weer een serie bijeenkomsten, bestemd voor mensen die een jaar of langer geleden een dierbare hebben verloren. Daarnaast nodigt men ook graag de mensen uit van wie de partner de afgelopen 5 jaar is overleden, maar die tot nu toe niet hebben meegedaan.

Iemand die door de dood een geliefde partner heeft verloren, verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden.
In de praktijk blijkt dat mensen die een ingrijpend verlies meemaken doorgaans niet zo gemakkelijk andere mensen opzoeken met wie zij hun ervaringen kunnen delen. Wanneer ze echter mensen ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren, die hetzelfde hebben meegemaakt, kan dat een gevoel van herkenning geven. “Die weet immers ook wat het is om te moeten leven met een lege plaats.”  Samen met anderen je ervaringen delen kan wellicht het verlies draaglijker maken en de pijn wat verlichten.

Vanuit de Sint Christoffel geloofsgemeenschap wil de werkgroep Rouwpastoraat u om die reden nabij zijn en steun bieden wanneer u daaraan behoefte heeft.
Tijdens de bijeenkomsten wisselen de deelnemers hun ervaringen uit over diverse onderwerpen zoals: de rol die uw overleden geliefde nu nog speelt in uw leven; het contact met uw kinderen, familieleden en vrienden; de betekenis van geloof en kerkgemeenschap; enzovoort. Maar daarnaast is er voldoende ruimte om ook zelf onderwerpen aan de orde te stellen.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Stiltecentrum van de Open Hof in Rotterdam Ommoord  op zeven dinsdagochtenden in de maanden februari en maart 2020. Wanneer u zich wilt aanmelden of wanneer u eerst meer informatie wilt, kunt u bellen met het parochiesecretariaat of telefoonpost van uw parochie. U kunt ook contact opnemen met: Pastor Rita Schoolenberg. email: pastor.schoolenberg@christoffelparochie.nl

Naar het overzicht