Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

GetSaved actief in de Zuidplas

Nieuwerkerker John Sittrop en Naar House oprichter Gerard Grimbergen actief bij de stichting GetSaved zijn sinds kort actief in de Zuidplas gemeenten.

De stichting stelt zich ten doel om het Evangelie te verspreiden; om mensen bekend te maken met het Goede Nieuws dat God Jezus heeft gezonden om de wereld te redden, te vergeven en te herstellen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken d.m.v. straatevangelisatie, bemoediging, gebed en pastorale gesprekken, het verspreiden van lectuur, Dvd’s en andere materialen ter ondersteuning van het gesprek, het organiseren van cursussen en trainingen, ondersteuning van kerken en scholen, het houden van spreekbeurten en het ondersteunen van mensen bij het zoeken naar professionele hulp.

Sittrop, voormalig voorzitter van de Nieuwerkerkse stichting Naar House is al jaren actief in de straatevangelisatie en vertelt: “Na lange tijd van gebed en de vraag aan God, wanneer en hoe moesten we beginnen kwam er een aanmelding via de website van GetSaved, dat er een evangelist uit Zoetermeer zich afvroeg of hij mee mocht evangeliseren. Hij had het nog nooit gedaan, na een intakegesprek zijn we meteen daarna in Nieuwerkerk a/d IJssel de straat opgegaan.”

GetSaved beschikt sinds kort over een busje wat op dit moment nog geprepareerd wordt voor het werk op straat zodat mensen uitgenodigd kunnen worden voor een bakkie koffie of een kop soep en men in gesprek kan gaan over het evangelie. 

 

Naar het overzicht