Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Hervormd Nieuwerkerk pakt door

De afgelopen week is er door de Hervormde kerk in Nieuwerkerk a/d IJssel voor meer dan € 600 aan (houdbare) goederen bijeengebracht en geschonken aan de stichtingen Boodschappenkast en Zuidplas helpt. Op verzoek van beide organisaties zijn bepaalde producten gekocht en op deze manier kunnen ze ook in de vakantieperiode met hun belangrijke werk blijven doorgaan. Het aantal aanvragen blijft min of meer gelijk in vergelijking met het begin van de corona periode, echter veel particulieren en bedrijven schenken minder producten. In de komende periode zal deze gemeente het werk van beide stichtingen blijven ondersteunen.

Stichting Boodschappenkast Zuidplas is een organisatie van inwoners voor inwoners en biedt voedselhulp aan inwoners (minima) die tijdelijk niet rond kunnen komen. Zij helpen mensen met een krappe beurs uit de gemeente Zuidplas die normaal gezien redelijk rondkomen met het kleine beetje geld wat ze hebben, maar door onvoorziene omstandigheden even een probleem hebben. Denk hierbij aan rekeningen van ziekenhuis, tandarts, kapotte wasmachine etc. Hierdoor dreigen ze in een groot probleem terecht te komen wat uiteindelijk kan leiden naar bijvoorbeeld schuldsanering met alle gevolgen van dien.

Stichting Zuidplas helpt mensen die in een situatie terecht komen zijn die zo schrijnend is, dat zij zonder financiële of andersoortige hulp, het hoofd niet boven water kunnen houden. Situaties die zo uitzonderlijk zijn, dat ook overheidsvoorzieningen te kort schieten, of zelfs ontbreken. Om, zo mogelijk, in deze leemte te voorzien is de Stichting Zuidplas Helpt actief. De hulp die geboden kan worden is financiële hulp, maar kan ook bestaan uit het geven van steun bij het zoeken naar oplossingen van niet strikt financiële aard.

 

 

Naar het overzicht