Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Homoseksualiteit en kerk schuurt nog steeds

Op woensdagavond, 5 juni jl., verzorgde de stichting Verscheurd een seminar rondom dit thema in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Een avond vol van persoonlijke verhalen over de worsteling en de eenzaamheid die velen ervaarden op hun pad.

Stichting Verscheurd wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan. Op een wijze die respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert zonder vooroordelen en clichés. Ze heeft als kernwaarden: openheid, informatie, verbinding en ondersteuning en neemt geen standpunt in.

Een simpele rekensom leerde dat wanneer 7% van de mannen en 6% van de vrouwen homoseksueel zijn er binnen de kerken veel meer ‘ongekend’ leed en eenzaamheid schuil gaat. De vraag zal zijn hoe geven de christelijke kerken inhoud aan de diversiteit rondom Jezus christus. Vooralsnog staan voor en tegenstanders vaak recht tegenover elkaar mede omdat de Bijbel niet lovend of liberaal spreekt over homoseksualiteit. Voorstanders wijzen op Christus als de vervulling van de wet en het eerste en grootse gebod: ‘Heb God lief boven alles’.

Het moge duidelijk zijn dat de kerken hiermee worstelen en het gesprek met deze niet onaanzienlijke groep nog aan moet gaan. De cijfers liegen er in ieder geval niet om 75% van deze broers en zussen verlaat uiteindelijk de kerk en 12% van hen hebben een suïcidale poging achter de rug. Velen kunnen de afwijzing niet rijmen met het christelijk geloof en homoseksualiteit is geen keuze zo meent de stichting. Is de kerk een schuil[plaats voor gebrokenheid?

Naar het overzicht