Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Hospice Elim nadert voltooiing

In Moerkapelle vordert de bouw van Hospice Elim, een initiatief van de kerken in Moerkapelle. In het hospice worden ongeneeslijk zieke mensen verzorgd met een relatief korte levensverwachting. In hun nieuwsbrief van mei jl. zijn er grote vorderingen gemaakt. De bouw ligt op schema, is inmiddels ver gevorderd en nadert zijn voltooiing. Naar verwachting zal het pand in november worden opgeleverd. Daarna zal de inrichting volgen en zal rond de jaarwisseling de opening plaatsvinden en gestart kunnen worden.

De financiering voor de bouw en de exploitatie voor het eerste jaar zijn rond. “We zijn iedereen erg dankbaar voor de steun die wij gekregen hebben en nog steeds krijgen. Ook voor de inrichting van het hospice worden door diverse bedrijven mooie aanbiedingen gedaan. Het is hartverwarmend om te merken dat het hospice breed gesteund wordt. Er wordt nagedacht op welke manier verdere fondsenwerving georganiseerd zal worden.”

In het hospice zullen tussen 7.00 en 23.00 uur altijd vrijwilligers aanwezig zijn. Voor de verpleegtechnische en verzorgende taken zal worden samengewerkt met het thuiszorgteam van Beth San in Moerkapelle. Zij zullen meerdere momenten per dag aanwezig zijn in het hospice, afhankelijk van de zorgvraag van de bewoners. 's Nachts zijn er geen vrijwilligers aanwezig, dan is er nachtzorg aanwezig. Beth San werkt hiervoor samen met het team van Pluszorg, dat de nachtzorg levert. De komende tijd zullen de precieze werkwijzen verder worden vormgegeven.

In de afgelopen maanden hebben zich weer veel nieuwe vrijwilligers aangemeld die zich als zorgvrijwilliger of taakvrijwilliger in willen zetten voor het hospice. De eerste groep zorgvrijwilligers is inmiddels geschoold door de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). Ook de tweede scholingsronde die deze maand startte zat vol. Vanwege de maatregelen die moesten worden genomen met betrekking tot Corona verliep de scholing wel anders dan men vooraf bedacht, namelijk met 1,5 meter afstand in een grote ruimte in het plaatselijke dorpshuis Op Moer. “Door de voorschriften was onderling contact wat moeilijker en ook interactieve werkvormen waren minder goed mogelijk. Toch bleek uit de evaluatie van de eerste deelnemers dat zij ondanks de omstandigheden goed terugkijken op de scholing. “

Naar het overzicht