Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Hospice Elim op de radar regionale kerken

Maandagmiddag 15 februari heeft Minister van Ark (Medische Zorg en Sport) symbolisch de deuren van het hospice geopend. In verband met de corona maatregelen vond de officiële opening digitaal en in kleine kring plaats. 

De burgemeester van gemeente Zuidplas, de heer J.F. Weber, nam deel aan de digitale opening. Namens het bestuur waren aanwezig voorzitter Rinus Bosman en penningmeester Chris van Mourik. Ook coördinatoren Lidia Dubbeld en Nathalie Matze waren erbij.

Minister van Ark hield een toespraak en sprak haar waardering uit voor het initiatief om een hospice te starten in Moerkapelle. Ze bewonderde de inzet van het bestuur en het resultaat dat is bereikt. De inzet van de vele vrijwilligers voor dit mooie, maar ook zware werk, wordt door de minister erg gewaardeerd.

Burgemeester Weber is blij dat in gemeente Zuidplas nu een tweede hospice beschikbaar is gekomen. Hij sprak zijn waardering uit voor dit mooie hospice en feliciteerde het bestuur met het bereikte resultaat. Rinus Bosman sprak enkele woorden en ging kort in op de gekozen naam Elim en de vergelijking om aan toekomstige bewoners van het hospice ook warmte en rust te geven. De voorzitter onthulde het logo van het hospice namens de minister, waarna via de digitale verbinding een korte rondleiding door het hospice werd gegeven. Op deze manier konden de deelnemers toch een indruk van het hospice krijgen. Nadat de voorzitter de minister bedankte voor haar bereidwilligheid om de opening van het hospice te verrichten en een uitnodiging om later dit jaar een bezoek aan het hospice te brengen, werd de bijeenkomst afgesloten.

Het hospice is een initiatief van drie Moerkapelse kerken (Gereformeerde Gemeente, Protestantse Kerk in Nederland en Hersteld Hervormde Kerk) maar nadrukkelijk is hospice Elim er voor heel Moerkapelle en omgeving; vanuit hun christelijke naastenliefde (“heb je naaste lief als jezelf”) wil men er zijn voor iedereen, ongeacht welke achtergrond. En binnen de kamers voor de gasten is er ruimte voor elke cultuur en elk geloof. In de gemeenschappelijke ruimten zal men vanuit de achtergrond van de initiatiefnemers ernaar streven dat iedereen zich daar welkom voelt en elkaar respecteert.

De stichting Hospice-Elim zoekt de samenwerking maar met alle kerken en met de hospices in de omgeving. Ook willen we de inwoners van Moerkapelle, het bedrijfsleven, andere zorgverleners in de omgeving en overheid nauw betrekken bij hospice Elim. Men is blij dat hier positief op gereageerd wordt.

 

Naar het overzicht