Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Huis van Hoop enthousiast van start in de Zuidplas

In september het van Huis van Hoop team vol enthousiasme gestart met de opzet en inrichting van Huizen van Hoop Zuidplas. Het Huis van Hoop is een kleinschalig woonlocatie (8 woningen) in de nieuwbouwwijk Esse Zoom in Nieuwerkerk a/d IJssel en maakt onderdeel uit van De Hoop in Dordrecht. Cliënten maken met elkaar deel uit van een woon- en leefgemeenschap. Een Huis van Hoop is bedoeld voor mensen voor wie het zelfstandig wonen (nog) niet haalbaar is. De woonvorm biedt hen een veilige woon- en leefomgeving waarin ze kunnen werken aan hun herstel: een plek waar ze zich thuis voelen. Het heeft als doel stabilisatie en resocialisatie, het bieden van structuur en het voorkomen van terugval in de problematiek waarvoor men in behandeling is geweest. En ook het weer waardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Meerdere keren per week eet men met elkaar, bidden en lezen na de maaltijd uit de bijbel. Dagelijks vindt een dagsluiting plaats waarbij we met elkaar bidden. “Eind september hebben we met een grote groep vrijwilligers o.a. uit diversen kerkelijke Nieuwerkerkse gemeenten alle woningen schoongemaakt en de tuinen onkruidvrij gemaakt, zodat de woningen klaar waren voorde eerste bewoners die begin oktober zijn verhuisd. Voor ons als team voelde het heel goed om zoveel positieve respons te krijgen en we voelden ons en ons werk gedragen door al deze enthousiaste vrijwilligers.”

Wilt u eens komen kennismaken of gewoon een kopje koffie komen drinken? Op dinsdagochtend hebben we een koffiemoment om 10.00 uur bij Colorado 128. Of wilt u iets betekenen als vrijwilliger? Mail naar zuidplas@dehoop.org. “Maar bovenal willen jullie bidden voor al de ‘mooie’ mensen die bij ons komen wonen en voor ons werk? Huis van Hoop in Zuidplas wonen en voor ons werk?

 

Naar het overzicht