Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Jaarverslag van het Interkerkelijk Overlegorgaan Nieuwerkerk

In deze tijd van het jaar, aan het begin van een nieuw seizoen, starten ook de kerken weer op met hun activiteiten. Dat is voor de activiteiten van de gezamenlijke kerken niet anders. Het Interkerkelijk Overlegorgaan heeft zich daarom gebogen over het komende seizoen: hoe gaan we de geplande activiteiten/ evenementen zoals de gezamenlijke advertenties, de KerstSingin, de Kerstinloop, aanpakken? Gaat alles, b.v. de Paaswandeling, ook dit jaar weer plaatsvinden? Is er behoefte aan of ideeën over een nieuwe activiteit? Wanneer moeten de organiserende commissies ingeseind worden? Zijn er activiteiten die anders moeten? Om vooruit te kijken is het goed om het vorig jaar te evalueren en dat wordt elk jaar gedaan aan de hand van een Jaarverslag. Hieronder het Jaarverslag over het seizoen 2022 - 2023 van de gezamenlijk kerken.

Achtergrond en uitgangspunten
Het Interkerkelijk Overlegorgaan (IKO) is een coördinerend orgaan, waarin alle christelijke gemeenten in Nieuwerkerk vertegenwoordigd zijn. Met de activiteiten die de christelijke gemeenten gezamenlijk ontplooien proberen ze verbindend, open en gastvrij te zijn, zowel tussen de verschillende christelijke gemeenten als naar de inwoners van Nieuwerkerk. Het dagelijks bestuur, waarvan de leden afkomstig zijn uit de verschillende kerken, behandelt de overkoepelde zaken; daaronder functioneren de diverse commissies autonoom.

Activiteiten
Het IKO is opgezet om de activiteiten die de christelijke gemeenten gezamenlijk ontplooien zoveel mogelijk te continueren en eventueel uit te breiden. Dan gaat het om:
- niet-religieuze activiteiten zoals kranslegging op 4 mei; advertentie met Kerstmis en met Pasen; inloop op tweede kerstdag
- religieuze vieringen waarbij 1 bepaalde kerk leidend is: Kerst-Singin op Kaarsjesavond
- religieuze bijeenkomsten die gezamenlijk worden georganiseerd: Week van Gebed
- incidentele activiteiten : de Paaswandeling; stand op het Raadhuisplein
- eenmalige activiteiten: uitgave van de folder: Ik red het niet meer; OpenHuis
- doorlopende activiteiten zoals de website

Het IKO hoopt dat al deze activiteiten zo gewaarborgd blijven en, indien mogelijk, nieuwe activiteiten opgezet worden.

Verloop van het afgelopen kerkelijk seizoen
Gelukkig is de Covid-pandemie langzaamaan uitgedoofd en konden dit jaar de gezamenlijke activiteiten weer plaatsvinden- wat een vreugde! Echter, de schaduw van de oorlog in Oekraïne kwam ook over ons land. Dit was goed te merken in de prijzen van voedsel, maar vooral in de prijs voor energie. Hierdoor kwamen er steeds meer mensen in financieel moeilijke omstandigheden, ook in Nieuwerkerk. Veel mensen weten de weg te vinden naar hulpinstanties,  maar zeker niet alle, waaronder waarschijnlijk veel laaggeletterden.

Het dagelijks bestuur kwam op het idee om een folder te ontwikkelen – en te verspreiden - met informatie over alle instanties die op de één of andere manier hulp bieden aan mensen die het niet meer  redden. Deze informatie werd beschreven in korte, pakkende zinnen. De folder, met de titel: “Ik red het niet meer” werd neergelegd bij alle kerken, genoemde instanties, gemeente, huisartsen, Jeugdwerk, Voedselbank  en overhandigd aan alle scholen en verspreid als bijlage bij Hart van Holland.

Onmisbaar was de samenwerking met Stichting ZO!; de totale oplage was 10.000 stuks. Het was een flinke klus, in een relatieve korte tijd, maar het was de moeite waard. Aangezien er geen restricties meer waren voor de kerst-vieringen konden deze allemaal vermeld worden in de gebruikelijke kerstadvertentie van de gezamenlijke kerken in Hart van Holland. Het thema van de advertentie was: “Kerst vier je samen!” De kerst-singin in de Oude Kerk  tijdens Kaarsjesavond kon gelukkig dit jaar weer doorgaan; het is een samenzang met bekende kerstliederen in een mooie ambiance die veel mensen aanspreekt.

Ook voor de kerst-inloop is er een behoorlijke belangstelling; deze werd dit jaar verzorgd door de Nieuwe Kerk. Het geheel verliep in een levendige sfeer; het eten wat over bleef, werd doorgegeven aan de Boodschappenkast.

De Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen verliep weer als vanouds met vieringen door de week in de verschillende kerken en een afsluitende viering op zondagavond. Leden van diverse gemeentes bezochten diverse avonden, waardoor de opzet van gezamenlijk bidden en gezamenlijk vieren voluit vorm kreeg. Met dankbaarheid wordt teruggekeken op deze mooie week

Met Pasen was er weer een paasadvertentie in Hart van Holland; het thema was: “Je mag er zijn zoals je bent….”; ook alle vieringen vanaf Palmzondag t/m Tweede Paasdag werden vermeld. Tot onze grote vreugde werd er weer een Paaswandeling georganiseerd onder de bezielende leiding van mensen uit de Nieuwe Kerk. Iedereen uit het dorp kon zich inschrijven om in groepjes vanaf het Raadhuisplein, via de dijk, de Ringvaartkerk en De Lichtkring naar de Oude Kerk te lopen. Onderweg werden er scenes uit het Paasevangelie gespeeld en werden vragen naar aanleiding daarvan gesteld. Totaal liepen 13 groepen de wandeling onder een heerlijk lentezonnetje.

De VEG Effata was dit jaar aan de beurt om bij de 4 mei herdenking de krans te leggen namens de gezamenlijk kerken. Joop en Levi Risamasu de voormalige en de huidige voorganger van Effata legden de krans.

Interne contacten:
- het pastoresoverleg/ convenant verliep dit kerkelijk seizoen weer goed;  veel van de vacatures in de diverse gemeentes zijn gelukkig weer vervuld.
- de diaconieën van de diverse christelijke gemeenten werken samen in het Diaconale Platform, wat functioneert onder auspiciën van de plaatselijke gemeente.
- de christelijke boekwinkel Shofar wordt bemenst door leden van verschillende gemeenten
- er is goed contact met de redacteur van de website geloofinnieuwerkerk.nu.

Extern contacten:
-met de gemeente Nieuwerkerk is er eveneens goed contact

Vooruitblik seizoen 2023/2024
Als gezamenlijk kerken weten we elkaar goed te vinden, er is duidelijk een sfeer van elkaar kennen, vertrouwen en weten hoe met elkaar samen te werken. Verkent wordt of er een Nieuwerkerkse Voedselbank opgezet moet/ gaat worden, mogelijk in samenwerking met de Boodschappenkast. Verder zijn er vergevorderde plannen voor een kennismaking met het gedachtegoed van de kloosters. We kijken uit naar het nieuwe seizoen waarin we elkaar weer ontmoeten op de gebruikelijke wijze, en tijdens de gebruikelijke en wellicht nieuwe activiteiten. Om zo met elkaar verbonden te zijn, in navolging van Christus.

 

 

Naar het overzicht