Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Jongeren in Actie stellen reis opnieuw uit

Twaalf Nieuwerkerkse jongeren uit De Ringvaartkerk hadden in 2021 een reis naar Tanzania geplant om de lokale bevolking te ondersteunen met het bouwen van een school en daarnaast diversen activiteiten te ondernemen met de lokale bevolking. Helaas gooide Covid-19 roet in het eten en werd de reis uitgesteld tot 2022. Omdat de organisatie Livingstone noodgedwongen is gestopt met de  werkvakanties was er opnieuw oponthoud. Voor de groep een deceptie, maar zij hebben hierna zeker niet stil gezeten. 

“Wij zijn lang in gesprek geweest met een vanuit Nederland geleide organisatie in Suriname. De bedoeling was om hier bouw- en jongerenwerk te doen in een weeshuis. Dit zou een mooie vervanging zijn geweest voor de geplande reis en een prachtige besteding van onze tijd, moeite en financiën. Helaas is ook dit wegens omstandigheden op niets uitgelopen, maar staat de uitnodiging om dit in 2023 of 2024 wel te kunnen realiseren. Vooralsnog hebben wij dit aanbod nog in beraad, maar dit is mede afhankelijk van de wil en mogelijkheden van onze jongeren en de reisleiding.

Door alle Corona-maatregelen konden heel veel acties om geld te verdienen niet doorgaan en omdat de tijd te kort werd om voor de zomer nog een flink bedrag bij elkaar te krijgen, zijn we een bestemming binnen Europa gaan zoeken. We hebben contact gelegd met Youth for Christ in Moldavië. Voor ons als organisatie een bekende omgeving, Youth for Christ deed in het verleden altijd zaken met Livingstone en kende ons ook nog vanuit twee eerdere projecten die Jongeren in Actie hier heeft gedaan. We konden in Moldavië kiezen uit meerdere projecten en was de steun van YFC volledig voor ons beschikbaar. Wij waren erg blij met dit resultaat! Tot het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel. Deze mogelijkheid is hierdoor ook weggevallen. Zij hebben zelf aangegeven dit nog wel enige weken te willen aankijken, maar de situatie is de afgelopen weken alleen slechter geworden en niet veilig. Ons inziens zal dit ook de komende maanden niet verbeteren. Wij kunnen en willen onze jongeren hier niet aan blootstellen.

Na overleg met de jongeren hebben wij daarom besloten de reis in 2022 definitief niet door te laten gaan. Uiteraard met pijn in ons hart. Wij zijn momenteel aan het inventariseren of wij mogelijk in 2023 of 2024 alsnog op reis kunnen gaan met een groep jongeren, voor nu rest de deceptie van het harde werk van de afgelopen twee jaar. We zijn met de jongeren dus nog wel in gesprek of er eventueel genoeg animo is voor volgend jaar. Tevens zijn wij aan het nadenken over de besteding van de reeds opgehaalde gelden. Wij willen de jongeren hierin betrekken omdat zij de afgelopen twee jaar hard gewerkt hebben om dit te realiseren en wij willen hen in de beslissing hieromtrent niet voorbijgaan.”


Naar het overzicht