Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Joop Risamasu 25 voorganger VEG Effata

Dit jaar viert Joop Risamasu zijn 25 jarig jubileum als voorganger van de Vrije Evangelie Gemeente Effata uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Daarvoor diende hij de Pinkstergemeente in Rotterdam als leidende ouderling. Gedurende deze periode werd duidelijk dat hij zelf een zou gaan leiden hetgeen bevestigd werd door verschillende gastsprekers.

Het was voor Risamasu zelf niet meteen duidelijk dat hij voorganger zou worden maar en bijzondere ontmoeting met wijlen Jaap Kooij en zijn vrouw Swaantje vormde de aanleiding voor zijn toekomst als voorganger. Toen Risamasu in 1994 een bijeenkomst bezocht in Rotterdam en deze vertaalde in het Maleis sprak Jaap Kooij. hem aan met de woorden: “Ik ervaar iets van God in hem en heb een woord van de Heer voor u” Daarna vervolgde hij: “Zie zegt de Here u bent mijn dienstknecht en Ik iets in u gelegd, iets heel kostbaars. En Ik wil u een pilaar maken in de gemeente. U bent iemand, en dat voel ik in de Heer, die zijn diensten gewillig geeft. Niet wegloopt van veel werk en dat is de Here welgevallig. U bent een motivator en inspireert anderen door te gaan in het leven met Hem.

Motiveer en onderwijs ze en ik zal u sterk maken in Mijn Geest om een voorbeeld te zijn. Ergens is er een hoge prijs die u betaald om een voorbeeld te zijn wanneer u steeds weer anderen bemoedigd om door te gaan. Maar Ik ben u kracht en uw zegen. Ik zal u steeds weer helpen omdat anderen naar u kijken als een voorbeeld. Ik heb u een dienstbare geest gegeven om te dienen in Mijn werk en /mijn gemeente. En ook broeder zal er een sterkere onderscheiding komen van datgene wat goed is en slecht, wat echt van de Geest is. U zal dit leren te onderscheiden want u wilt voorzichtig wandelen met de Heer en de gemeente goed en zuiver bouwen. Hij wil de Here echt dienen ik voel dat. Hij is een broeder die zichzelf niet op de voorgrond plaats. Hij wil zich toch echt dienstbaar opstellen. Je voelt het al ken ik hem niet maar zo is zijn hart.”

In juli 1995 herinnerde God Risamasus aan de roeping en na een half jaar met enkele broeders en zusters Gods aangezicht gezocht te hebben, openbaarde God tijd en plaats. In februari 1996 is de Volle Evangelie Gemeente Effata geboren in Moordrecht en de  samenkomsten hadden eerst plaats in Sporthal de Zuidplas en na 2 jaar verhuisden de gemeente naar de Meester Lallemanschool. Op deze plaats hielden zij samenkomsten tot juli 2015. Inmiddels is de Vrije Evangelie Gemeente Effatha verhuist en belegd ze haar samenkomsten in het gebouw van de Sint Joseph parochie aan de Kerklaan in Nieuwerkerk a/d IJssel.

Joop Risamasu zal op 31 december a.s. zijn taak als voorganger neerleggen en de fakkel overdragen aan een nieuw leidersteam. Zijn dankbaarheid uit naar zijn Hemelse vader wiens aanwezigheid en liefde hij zo intens heeft mogen ervaren samen met zijn vrouw tijdens deze afgelopen 25 jaar.

Naar het overzicht