Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kerken helpen de Voedselbank

Enkele weken terug riepen de Nieuwerkerkse Sint Josephkerk en de Ringvaartkerk leden van de kerken en burgers van de Gemeente Zuidplas op om de Voedselbank Zuidplas te helpen. Door de stijgende vraag ten gevolge van de coronacrisis en de negatieve gevolgen van hamsteren in de levensmiddelenwinkels bleek er plotseling een schrijnend tekort aan primaire levensbehoeften zoals brood, verse groenten, aardappelen, (houdbare) melk, boter en persoonlijke verzorgingsproducten zoals handzeep. Na de oproep van de gezamenlijke diaconieën voor een financiële bijdrage aan de Voedselbank kwam spontaan een totaalbedrag van ruim €4.200 binnen bij de diaconieën.          

Deze actie is niet ten einde nu de crisis  langer voortduurt. De gezamenlijke diaconieën  roepen u op om de Voedselbank te blijven steunen. U kunt uw financiële bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de diaconie NL38RABO0345263499  onder vermelding van Voedselbank Zuidplas. Allen,  die door omstandigheden in ernstige problemen zijn geraakt, zijn u er heel dankbaar voor.

Naar het overzicht