Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kerken verlenen meer hulp vanwege blijvende armoede

Verschillende media berichtte gisteren over het onderzoek ‘Armoede in Nederland 2019’, waaronder ook de Raad van Kerken in Nederland (bron). Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe diaconieën, parochiële caritas instellingen en andere kerkelijke organisaties materiële en immateriële hulp bieden bij de armoede bestrijding. De conclusies zijn allerminst verassend te noemen “de kerken spelen een actieve rol in de lokale armoedebestrijding.

Ruim tachtig procent van de diaconale organisaties in Nederland is actief betrokken bij armoedebestrijding waarvan het aantal hulpaanvragen opnieuw steeg. Het totaalbedrag aan gegeven hulp bedraagt € 40.724.022. Dit bedrag is 4 miljoen hoger dan het totaalbedrag van het voorgaande onderzoek ‘Armoede in Nederland 2016’. Van deze ruim 40 miljoen wordt € 14.852.640 besteed aan individuele ondersteuning, € 5.384.790 aan kerstpakketten, € 3.634.749 aan inloophuizen en € 16.851.852 aan collectieve ondersteuning.

Het beroep op financiële hulp per lokale diaconale organisatie is gegroeid. Het totaalaantal aanvragen is gestegen van 49.474 (2016) naar 62.588 in 2019. Hiervan zijn er 56.760 gehonoreerd. De hulpvraag is in alle grote steden, steden, plaatsen en dorpen gestegen. Heel opvallend is dat 82% van de hulp verleend wordt voor de eerste levensbehoeften (broodnood, levensmiddelen, boodschappen, kleding, vervanging witgoed, huisraad).

De diaconale hulpverlening vraagt de nodige inzet aan uren van betrokken diakenen, bestuurders en vrijwilligers. De meting van de vrijwillige inzet bij de individuele hulpvragen laat zien dat kerken een intensieve bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede: 25.400 mensen verlenen 1.341.059 uren (508 per diaconale instelling) aan individuele hulp.

De effecten van de economische crisis worden zichtbaar in het feit dat mensen zonder betaald werk bij de top drie (48%), en mensen die te maken hebben met een restschuld vanwege hun hypotheek vaak (14%) een beroep doen op diaconale organisaties. Daarnaast kloppen zelfstandigen zonder personeel stevig aan bij diaconale organisaties: 11%. Asielzoekers en vluchtelingen (54%) en alleenstaande ouders met kinderen (51%) vragen het meest om hulp.

Als belangrijkste reden om hulp te vragen noemen diaconale organisaties ook de groeiende schuldenproblematiek, een laag inkomen, alleenstaande ouders met kinderen, mensen met psychische problemen, mensen met chronische ziekte en handicaps, asielzoekers en vluchtelingen, en ouderen met alleen een (gedeeltelijke) AOW.

Naar het overzicht