Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kerkenvisie pilot in Rotterdam

De kerken in de Rotterdam zijn de afgelopen periode vier keer in gesprek geweest met de gemeente over de verduurzaming van de kerkgebouwen. Doel van de avonden was het ontwikkelen van een kerkenvisie.

In het najaar zal de gemeente een bijeenkomst houden, waarop de resultaten van de gesprekken tot dusver worden gepresenteerd maar nu al tekent zich af wat belangrijk is voor de kerkenvisie in de gemeente Rotterdam namelijk de uitwisseling van informatie en weten waar je terecht kunt met vragen. Bijvoorbeeld als je denkt aan het verduurzamen van je kerkgebouw. “Onze kerkgebouwen zijn van vóór het klimaatakkoord”, merkte een van de deelnemers deze avond op. Verduurzaming van de gebouwen is goed voor het milieu en voor de portemonnee van de eigenaar. Gebouwen met een monumentenstatus moeten echter rekening houden met specifieke regels. Door de contacten die de kerkenvisie op gang brengt, zouden kerkeigenaren en de gemeente elkaar meer dan voorheen vooruit moeten kunnen helpen door de uitwisseling van ervaringen.

“Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn”, vertelt Karien van Velsen na afloop van de bijeenkomst. De coördinator bouwzaken van het bisdom Rotterdam begeleidt parochies als architect. In sommige kerkgebouwen krimpt de gemeenschap. Andere gebouwen komen juist ruimte te kort. Een van de kerkeigenaren vertelt: “We merken dat groepen migranten niet alleen voor de dienst naar de kerk komen, maar de viering met de ontmoeting daarna en de activiteiten eromheen als één geheel zien. De oudere groep kerkgangers gebruikt het gebouw ook nog steeds en daar moet je een weg in vinden met elkaar. Het vraagt dat we het kerkgebouw daarop aanpassen en ruimtes goed inrichten vanwege die bredere sociaal-maatschappelijke rol.” En dan kan geld een probleem zijn als de geloofsgemeenschap groeit en vitaal is, maar niet financieel draagkrachtig.

Waar het gaat om krimpende gemeenschappen worden soms nevenfuncties in een gebouw gerealiseerd. Soms worden kerkgebouwen verkocht aan een ander kerkgenootschap, of aan de eredienst onttrokken en verkocht met een nieuwe bestemming. “De eerste inzet is het voortgezet gebruik van de kerkgebouwen als kerk, met het geloof voorop”, vertelt Karien van Velsen. “De vraag die je hebt als kerkeigenaar is hoe je het voortgaand gebruik goed kunt organiseren. En ze benadrukt: “Het gaat ons om de kerkgebouwen in relatie tot de geloofsgemeenschap.”

 

Naar het overzicht