Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leren bidden? Welkom bij de Prayer Course

Ds. Gerben van Manen, predikant in de Schenkelkerk in Capelle a/d IJssel, schreef onderstaand stuk als opmaat voor een nieuwe Prayer Course.

‘Bidden, ik vind het ontzettend belangrijk en ik ben er ontzettend slecht in’, verzuchtte iemand pas. Die spagaat is voor veel mensen herkenbaar. Bidden is belangrijk: want we zien allemaal wel dat ‘geloven’ niet alleen kan betekenen dat we een geloofsbelijdenis onderschrijven, af en toe in de kerk zitten of goede dingen doen voor anderen. God nodigt ons uit om contact met Hem te hebben. Hij is mét ons, en ons antwoord daarop kan zijn: met Hém zijn. Maar wat maakt het tegelijk zo moeilijk? We hebben het druk. We weten geen woorden. Het kan ook zijn dat we weinig van God ervaren. Dat kan je teleurgesteld maken en het je lastig maken om te bidden.

Het goede nieuws is: bidden kun je leren. We kennen de vraag van Jezus’ vrienden: ‘Heer, leer ons bidden!’ En dan volgt het ‘Onze Vader’, in al z’n rijkdom én al z’n eenvoud.
Leren bidden gaat je niet op een bepaald ‘niveau’ brengen, zoals wanneer je probeert een betere muzikant of voetballer te worden. Pete Greig schreef een boek over leren bidden aan de hand van vier stappen, waarvan de beginletters samen het woord ‘GAVE’ vormen: gas terug, aanbidding, vragen, eerbied. Je moet die stappen, zegt hij, alsjeblieft niet zien als de treden van een ladder naar de hemel, maar eerder als danspassen. Ze willen je helpen lichtvoetig en creatief met gebed en met God om te gaan. In zijn boek draagt hij onder elk van die vier elementen allerlei ‘gereedschappen’ aan. Er zullen ‘tools’ tussen zitten die voor jou goed werken, terwijl andere niks voor jou zijn. Dat geeft niet.

Pete Greigs boek, getiteld ‘Hoe moet je bidden’, ligt aan de basis van de Prayer Course, een cursus die je kan helpen om samen met anderen werk te maken van gebed. Omdat we best veel gemeenteleden ontmoeten (van alle leeftijden!) die zeggen dat ze bidden belangrijk én moeilijk vinden, gaan we de komende maanden in Schenkel met deze cursus aan de slag.

De cursus is toegankelijk voor iedereen: je kunt er veel aan hebben als je al jaren bidt, maar hij is ook geschikt voor wie wel wil bidden, maar niet weet hoe te beginnen, of voor degene bij wie het gebed bestaat uit een snel ‘dankuwel’ tussen twee happen door.
Gemeenteleden en buurtgenoten uit Schenkel zijn welkom, maar ook deelnemers uit andere wijken.

Cursuservaringen

In de loop der jaren hebben in de Schenkelkerk al heel wat gemeenteleden en buurtgenoten de Alpha Cursus gevolgd. Die organiseerden we samen met onze overburen aan de Bermweg, van de gemeente Kom en Zie. In tien avonden kwamen de basics van het christelijk geloof voorbij. Dat bracht voor velen een goede kennismaking met het geloof, of een persoonlijke verdieping. Het onderlinge gesprek en het elkaar beter leren kennen speelt daarin een minstens zo grote rol als de ‘lesstof’. De Prayer Course komt uit dezelfde ‘stal’: een Londense kerk die materiaal ontwikkelt dat wereldwijd mensen met elkaar in gesprek brengt over het bijbelse geloof.
Met een groepje twintigers uit Lekkerkerk volgde Gerben de ‘coronaversie’ van de Prayer Course. Met online-video’s en Zoom-gesprekken, en een afsluitende bijeenkomst in de kerk. In zes video’s horen we Pete Greig in gesprek met interviewer Jonny Hughes. De thema’s zijn: Aanbidding; Vragen; Voorbede; Volharding in gebed; Luisteren; Geestelijke strijd. Pete vertelt met veel voorbeelden uit zijn eigen leven hoe hij heeft leren bidden en wat hij aan ons wil overdragen. Zijn geloof in de kracht van het gebed werkt aanstekelijk. En net als in zijn boek ‘Hoe moet je bidden?’ maakt hij van bijbelse inzichten en praktische tips handige ‘tools’ waarmee je aan de slag kunt. Toch bleken de succesverhalen en ‘wat je er mee kunt’ voor deze twintigers niet het meest aantrekkelijke van de cursus. Daar schuurde het af en toe juist. Ze zijn er huiverig voor dat bidden een trucje wordt, en dat je pas tevreden bent als het ‘werkt’. Wat ons nog het meest raakte, en de cursisten in hun eigen leven verder hielp, waren drie dingen: bidden is allereerst bij God willen zijn, en met Hem gaan leven; je leert samen van het delen van moeilijke momenten in het leven en het geloof; en van elkaar horen hoe je erin staat werkt opbouwend.

Praktisch: corona-proof & opgave

We hebben de cursus gepland op zes vrijdagavonden vanaf 19.30 uur: 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november en 11 maart 2021. Naast Gerben en Nellie zullen ook andere gemeenteleden uit Schenkel de cursus begeleiden. We weten natuurlijk niet hoe de corona-maatregelen zich deze herfst zullen ontwikkelen. De cursus blijft ook online beschikbaar, dus als het moet gaan we op die manier verder.

Je kunt je opgeven bij ds. Gerben van Manen, dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl

 

Naar het overzicht