Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Micha Zondag ‘Hoop voor mens en dier’

‘Hoop voor mens en dier’ is het thema van de komende Micha Zondag, op 20 oktober a.s. Duizenden kerken wereldwijd vieren in oktober de Micha Zondag, waarbij ze stil staan bij gerechtigheid.

Micha Nederland vraagt aandacht voor gerechtigheid, onder andere door de jaarlijkse themazondag in oktober. Het ene jaar belichten ze de sociale, het andere de ecologische gerechtigheid. Soms vallen beide aspecten min of meer samen want mens en natuur hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Dit jaar wil men met elkaar nadenken over de betekenis van dieren in het licht van de Bijbel en de actualiteit.  

Liefde van God
Dieren doen er toe in Gods ogen! Tal van Bijbelpassages tonen de liefde van God voor alle levende wezens die Hij geschapen heeft. In Genesis 8 en 9 sluit God een verbond met de mensheid én met alle verschillende soorten dieren die de aarde rijk is:  

‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde – Genesis 9 vers 9 en 10, Nieuwe Bijbelvertaling. 

Bijbels perspectief
De laatste jaren zijn er verschillende publicaties verschenen over de betekenis van dieren in Bijbels perspectief. Bezinning is nodig, gezien het actuele debat in de samenleving en in de politiek. Denk bijvoorbeeld alleen al aan thema’s als intensieve veehouderij, ritueel slachten en zogenoemde dierenrechten. Wat wil het zeggen dat God zo nadrukkelijk de dieren noemt bij het sluiten van het Noachitische verbond? Wat betekent dit voor onze omgang met dieren? Is er verschil tussen mensen en dieren of zijn zij in wezen gelijk?   

Op Micha Zondag 2019 is er aandacht voor deze en andere vragen rondom dieren. Het thema verwoordt men als volgt: De regenboog: hoop voor mens én dier!  De stichting nodigt christenen uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan op een verbindende, positieve en inspirerende manier. Men gelooft namelijk dat de Bijbel een geweldige, hoopvolle en uitdagende boodschap heeft voor ons allemaal – ook als het om dieren gaat. 

 

Naar het overzicht