Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Micha Zondag in teken van moderne slavernij

Na de 'Extra Micha Zondag' in juni (zondag-14-juni-extra-micha-zondag-vanwege-coronacrisis) is nu ook het materiaal voor Micha Zondag oktober 18 oktober gereed. Het thema is dit jaar 'Delen in vrijheid'. “We nodigen kerken en christenen uit om tijdens deze themazondag stil te staan bij moderne slavernij en uitbuiting.

Er is gekozen voor dit thema gekozen omdat moderne slavernij en uitbuiting een grote vorm van wereldwijd onrecht zijn, waar wij in Nederland bewust of onbewust onderdeel van uitmaken. We weten dat slavernij verkeerd is, maar helaas vertaalt zich dat nog veel te weinig in onze dagelijkse keuzes. Met wat wij kopen en eten, laten wij anderen nog altijd het zware werk voor ons doen onder onmenselijke omstandigheden. We weten dat er geen simpele antwoorden zijn, maar juist daarom vinden we het hoog tijd voor openhartige bezinning.

Veel van de organisaties in het Micha Netwerk, komen moderne slavernij tegen in de landen waar ze werken. Met de inbreng van hun expertise hebben we toegankelijk materiaal ontwikkeld waarmee je met je kerk aan de slag kunt. Om samen nieuwe wegen in te slaan, in navolging van Jezus zelf.”

De tekst die dit jaar centraal staat, is Lucas 4:18-19:
‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Naar het overzicht