Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

‘Niet alleen vluchtelingen, maar onze hele beschaving lijdt hier schipbreuk’

Tijdens zijn bezoek op 5 december jl. aan het vluchtelingenkamp Mytilene op het Griekse eiland Lesbos heeft paus Franciscus opnieuw harde woorden gesproken. Het is slechts een van de vele opvanglocaties voor mensen die proberen te ontkomen aan oorlog, vervolging, honger of uitzichtloze economische malaise. Niet alleen vluchtelingen, maar onze hele beschaving lijdt hier schipbreuk, aldus de paus.

Paus Franciscus bezocht het kamp vijf jaar geleden ook al, toen samen met patriarch Bartholomaios van Constantinopel. De paus trok bij zijn bezoek nu een vergelijking met de pandemie en de klimaatcrisis: waar deze problemen een algeheel besef van urgentie en noodzaak tot samenwerking groeit “is die vreselijk afwezig als het gaat om migratie. Toch staan er mensenlevens, echte mensen, op het spel!”

Een week eerder had paus Franciscus zich in een boodschap tot de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) gedetailleerd uitgelaten over de migrantenproblematiek, die deels samenvalt met die van de vluchtelingen. Hij deed dat op 29 november bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de IOM, waarvan het Vaticaan onder de vorige paus lidstaat werd.

De paus sprak over het betreurenswaardige feit “dat migranten steeds vaker worden gebruikt als ruilmiddel, als pionnen op een schaakbord, slachtoffers van politieke rivaliteit.” “Zoals we allemaal weten, is de beslissing om te emigreren, om het thuisland of het grondgebied van herkomst te verlaten, ongetwijfeld een van de moeilijkste beslissingen in het leven.”

In zijn boodschap aan de IOM deed de paus vier ‘observaties’.

  • Allereerst bepleit hij “waardige manieren” om uit moeilijke situaties te komen. Door legale routes te creëren wordt voorkomen dat migranten en vluchtelingen het slachtoffer worden van criminele circuits en mensenhandel of in onwettige situaties terechtkomen.
  • Op de tweede plaats wijst de paus op het fundamentele belang van integratie als een tweerichtingsproces.
  • Als derde punt noemt hij het migrantengezin als “essentieel component van gemeenschappen in onze geglobaliseerde wereld” en spreekt hij over het dilemma van emigreren om je gezin te voeden en het fundamentele recht om waardig in je land van herkomst te blijven.
  • Tot slot roept de paus de internationale gemeenschap dringend op iets te doen aan de omstandigheden die mensen tot migratie dwingt, zodat migratie een weloverwogen keuze wordt en geen wanhopige noodzaak.

De website vaticannews.va publiceerde een video met hoogtepunten van de apostolische reis van paus Franciscus naar Cyprus en Griekenland. Tijdens deze reis stonden ook de oecumenische betrekkingen met orthodoxe christenen centraal. De reis van paus Franciscus was van grote betekenis voor de Grieken, die het bezoek van de paus zagen als een boodschap voor christelijke eenheid voor een land met een katholieke minderheid en een orthodoxe meerderheid.

Bron: bisdomrotterdam.nl

 

Naar het overzicht