Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Nieuwe editie Rotterdamse daklozendag

Het aantal daklozen in Nederland is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Tussen 2009 en 2016 steeg het aantal daklozen met 60%: van 17.800 naar 30.500. Ook in Rotterdam is hulp voor veel mensen niet toereikend. Het aantal dakloze jongeren steeg tussen 2015 en 2017 met 34%. Elke maand slapen zo’n 130 mensen op straat, honderden mensen bivakkeren bij een ander op de bank.

Het Rotterdamse stadsbestuur is er tot nu toe niet onvoldoende in geslaagd om mensen die dakloos zijn te begeleiden naar duurzaam maatschappelijk herstel en huisvesting zo oordeelde de Rotterdamse Rekenkamer vorig jaar nog. Het is dus de hoogste tijd voor de Tweede Rotterdamse daklozendag zo meent in de Rotterdamse Pauluskerk die op 26 september 2019 wordt gehouden in de Pauluskerk van 13:00 – 16:30. Het wordt vermoedelijk een dag met verhalen van onderzoekers, werkers en van daklozen. Met muziek een borrel en een diner na afloop.

De organisatie is in handen van de Pauluskerk waar men inhoud tracht te geven aan: “De diaconale opdracht van de Pauluskerk is de in de Bijbel verankerde oproep tot zorg voor de gemarginaliseerde medemens. Het gaat daarbij om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie.
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doen we door gastvrijheid en praktische individuele hulpverlening te bieden, via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Ons doel is om mensen via praktische handvatten nieuw perspectief te bieden. We helpen hen via het versterken van hun levenskracht weer mee te draaien in de maatschappij.”

Naar het overzicht