Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Nieuwekerkse kerken starten InterKerkelijk Overleg

Al een flink aantal jaren weten de Nieuwerkerkse kerken elkaar steeds beter te vinden en wordt er steeds meer samengewerkt. De gezamenlijke advertenties met Kerst en Pasen, het Pastoresoverleg, de inloop op tweede Kerstdag , de Paaswandeling en de jaarlijkse Week van het Gebed voor de eenheid van de christenen waren de afgelopen jaren daar voorbeelden van.

Al een tijdje wordt er gedacht om alle gezamenlijke activiteiten die door de Nieuwerkerkse christelijke gemeenten ontplooit worden wat meer bij elkaar te brengen om een overkoepelend overleg te vormen die alle gezamenlijke activiteiten gaat coördineren en uit die gedachte is nu het InterKerkelijk Overleg (IKO) ontstaan. Dit overleg bestaat uit een kleine kern van mensen die daadwerkelijk het werk gaan verzetten, en een grotere groep daarom heen die meedenkt. Alle christelijke gemeenten zijn in het IKO vertegenwoordigd en de leden komen of uit de werkgroep die de Week van het Gebed voor de eenheid van de Christenen verzorgt, of uit het pastores-overleg. Eén van de activiteiten die gecoördineerd werd nog voordat het IKO daadwerkelijk functioneerde was het gezamenlijk luiden van de kerkklokken op de woensdagavonden, als bemoediging voor de harde werkers in de zorg, voor de mensen die onze maatschappij draaiende houden, voor alle zieken en nabestaanden van overledenen, kortom als een geluid van hoop en troost voor iedereen in deze verdrietige en moeilijke tijd.

Het is goed dat er zo veel gezamenlijke contacten en activiteiten zijn tussen de verschillende christelijke gemeenten; en het is mooi dat de kerken zo vaak gezamenlijk naar buiten treden. Op deze manier ziet de maatschappij dat christelijke gemeenten ertoe doen, dat ze van toegevoegde waarde zijn. Het InterKerkelijk Overleg wil hier graag een behulpzame en coördinerende rol in spelen: ‘Samendoen wat samen kan’

 

 

Naar het overzicht