Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Nieuwerkerker Henk Ockerse directeur Stichting Apollos

Met ingang van januari 2021 heeft de Stichting Apollos met Henk Ockerse (62) uit Zuidplas een nieuwe directeur. Stichting Apollos bestaat al sinds 1993 en is gericht op het transformeren van lokale samenlevingen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

“Ons doel is dat lokale gemeenschappen zelf initiatieven ontwikkelen die een verbetering tot stand brengen. Dat betekent: ontwikkeling voor en door de eigen gemeenschap, aldus Henk, die vol enthousiasme aan zijn nieuwe functie is begonnen. Bij vele hulp initiatieven zie je dat er met westerse ogen naar de problematiek gekeken wordt. Wij kiezen ervoor om de lokale leiders te laten ontdekken waar hun hulpbehoefte ligt om hierin zoveel mogelijk met lokale middelen te kunnen voorzien. Dit houdt in dat we geen geld sturen, zelfs ook geen ploeg of hengel, maar we investeren in duurzame training, coaching en begeleiding, in hun eigen cultuur en context. Doel van deze trainingen is om leiders te vormen naar bijbels leiderschap, gericht op transformatie van hun eigen gemeenschap. De cursusmaterialen worden ontwikkeld vanuit een christelijke visie en zijn gebaseerd op Bijbelse principes om een duurzame verandering teweeg te brengen.

Ik zal een voorbeeld noemen: Student Solomon volgde in Mozambique de module ‘Een christelijke levensstijl’ en kwam daarbij in aanraking met mevrouw Amelia. Zij was weduwe en moeder van drie kinderen. Haar baby had al lange tijd koorts en ook zijzelf was ziek, maar ze had geen geld om naar het ziekenhuis te gaan. Zij werd in contact gebracht met de vrouwenbijbelstudiegroep van de kerk. Die bad voor het zieke kind en gaf de vrouw geld om naar het ziekenhuis te gaan. Vier maanden lang werd haar baby en ook zijzelf in het ziekenhuis behandeld op kosten van de kerk.

Toen ze genezen was, sloot mevrouw Amelia zich aan bij een coöperatie, waarin vrouwen elkaar leren om zelf allerlei producten te maken en te verkopen. Met de opbrengst kunnen ze hun gezin onderhouden, maar een deel staan ze af voor een noodfonds van de kerk waaruit weduwen en weeskinderen worden geholpen. Uit dit fonds waren mevrouw Amelia en haar zieke kind eerst zelf geholpen. Een paar maanden later ontmoette Solomon de weduwe opnieuw, terwijl zij op de markt haar producten verkocht. “Ik ben zo dankbaar voor alle hulp die ik heb gekregen”, vertelde ze. “Ik heb nu genoeg inkomsten om te zorgen voor mijn kinderen, mijn schoonmoeder en mijzelf. We hebben elke dag te eten!”

Zo zien we dat de training van een student leidt tot hulp aan iemand die dat hard nodig heeft, maar daarna ook tot een voorziening om anderen weer hulp te kunnen geven. Het begint het kleinschalig, maar het werkt en is blijvend! Omdat onze aanpak werkt willen wij dit blijven doen op een aantal bestaande plekken en daarnaast ook op nieuwe plekken uitrollen. Om dit te kunnen bereiken is het nodig dat we de organisatie in Nederland naar een volgende fase brengen en een professionaliseringsslag maken om de naamsbekendheid, inkomsten en capaciteit te laten groeien.

Toen ik voor het eerst met deze uitdaging in aanraking kwam, had die meteen een bijzondere aantrekkingskracht. Hoe mooi is het als mensen die in armoede leven, uit eigen middelen voor zichzelf leren zorgen, zichzelf ontwikkelen en een sterkere samenleving bouwen. De gesprekken die volgden waren intensief en voelden wederzijds heel goed aan en dat leidde tot mijn aanstelling. Met veel plezier ben ik aan de slag gegaan in deze nieuwe uitdaging, die ik naast mijn bestaande onderneming aangegaan ben. De daarin opgedane ervaringen zullen zeker van pas komen.

 “Apollos zorgt voor toerusting van lokale leiders in Afrika, Pakistan en Latijns-Amerika om hun eigen mensen te trainen, zodat ze zelf hun maatschappelijke problemen kunnen aanpakken. Dat zorgt voor duurzame ontwikkeling” John Boekhout, veldleider en oprichter.

 

Naar het overzicht