Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Noodpakketten voor de voedselbank

Bijna 4 jaar geleden startte de diaconie van de Josephparochie met het leveren van versproducten aan de voedselbank. Op dit moment zijn er zo’n 50 gezinnen, die gebruikmaken van de voedselbank Zuidplas om primaire levensmiddelen en producten te ontvangen. Deze producten worden geleverd vanuit het centrale distributiecentrum van de voedselbank in Rotterdam. Daarnaast worden door de voedselbank Zuidplas nog eens aan gemiddeld 7 gezinnen zogenaamde noodpakketten geleverd. Initiatiefnemer Michel Demmenie; “Voor deze gezinnen koop ik elke donderdagochtend versproducten, die met andere producten samen een zogenaamde noodpakket vormen. Dit wordt door de voedselbank Zuidplas zelf verzorgd. Dan moet u denken aan groente, fruit, kaas, eieren, boter, brood en melkproducten. De dankbaarheid van deze gezinnen is enorm groot.

En dit is allemaal mogelijk gemaakt door de Sint Christoffel Parochie . De geldinzameling binnen deze geloofsgemeenschap heeft in de afgelopen jaren inmiddels ongeveer € 10.000,00 opgebracht. Een geweldig resultaat, waarvoor ik u ontzettend wil bedanken. Ook heeft de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel zich bij ons initiatief aangesloten en zij hebben inmiddels € 1.500,00 van hun gemeenteleden ontvangen.

Voor de Sint Joseph parochielocatie ben ik met de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Parochie Sint Christoffel overeengekomen om de financiering van de ondersteuning van de voedselbank via hen voort te blijven zetten. Om dit echter te kunnen voortzetten, vraag ik u of u bereid bent weer een gift te doen. U kunt deze gift storten op een nieuwe rekening: NL49 INGB 0000227961 t.n.v. PCI Sint Christoffel onder vermelding van “Joseph Voedselbank”.”

Naar het overzicht