Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Oktober Wereldmissiemaand

Voor katholiek Nederland vormt Wereldmissiemaand ieder jaar in oktober het hoogtepunt rondom de missie. Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. De paus wil onder de gelovigen een nieuw missionair elan stimuleren. Iedere christengelovige heeft een missie. Die missie komt voort uit het doopsel. De paus roept iedere gelovige op over die missie na te denken.

Alle parochies besteden in de liturgie aandacht aan de missie van de katholieke kerk, speciaal in de landen van de derde wereld. Jaarlijks houdt Missio tijdens de Wereldmissiemaand van oktober twee kerkcollectes, namelijk, op de Zondag van de Wereldkerk (voorlaatste zondag) en op de Wereldmissiedag van de kinderen (eerste week). Simpel gezegd staat Missio voor: kerken helpen kerken. Het gaat vooral om het verlenen van financiële steun aan armlastige parochies en bisdommen in het Zuiden, maar ook om wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis.

Voor lange tijd is de hulpverlening eenzijdig geweest. In de jaren zestig is een nieuw missionair bewustzijn ontstaan, dat geleid heeft tot het begrip ’missie in zes continenten’. Men is anders gaan denken over missie maar ook over hulp aan de ’arme’ missiebisdommen. Niet langer zien zij de gelovigen in het Zuiden als (zielig) object maar als subject van hun eigen geschiedenis. Bovendien is het inzicht gegroeid dat het Westen veel kan leren van het Zuiden. Deze samenwerking is een tweerichtingsverkeer geworden: van geven en ontvangen. Zo zijn er tussen bisdommen hier en ginds communio ’s (verbanden) ontstaan.

Naar het overzicht