Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Oosterkerk kiest jaarthema ‘Together to get there’

Tijdens de startdienst van 15 september werd het Thema: ‘Together to get there’ in de Oosterkerk al geïntroduceerd. Dit jaar wil de commissie Vorming & Toerusting inzetten op ‘meer samen en ook voor elkaar doen’. Dat gaan ze doen we aan de hand van M25: De zeven werken van barmhartigheid. De naam M25 is afgeleid van Mattheus 25; in dit Bijbelhoofdstuk geeft Jezus aan hoe wij met andere mensen moeten omgaan en elkaar kunnen helpen.

Thema van de maand
Van oktober t/m april zal er elke maand één van de zeven werken centraal staan. De eerste zondag van de maand is dan een themadienst. Per maand zal er ook een diaconale activiteit zijn die past bij het thema van de maand. De eerste themadienst is 6 oktober: ‘Dorstigen te drinken geven.’ 

Expertise inzetten
Vanaf januari willen ze tevens elke eerste zaterdag van de maand een klus- of workshopochtend in de Oosterkerk organiseren. Er is dan ook oud papier verzamelen. Daarnaast willen ook andere praktische hulp gaan geven.  Er zal een oproep volgen of mensen een beroep hebben van waaruit ze een workshop zouden kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld een automonteur die laat zien hoe je oliepeil moet checken en ruitenvloeistof kunt bijvullen. Of een fysiotherapeut die een workshop/ voorlichting valpreventie geeft aan ouderen. Of iemand die een computer of IPad-lesje kan geven.

Meer info over het jaarthema, M25, de maandthema’s en bijbehorende activiteiten is te volgen op de website van de kerk www.deoosterkerk.nl  Adres: De Vallei 2, 2905 NP, Capelle aan den IJssel.

Naar het overzicht