Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Open Kerk Dorpskerk in Capelle

Ook dit jaar is de Dorpskerk in Capelle a/d IJssel weer regelmatig ‘open’ op zaterdagmiddag. Je ziet dan zomaar voorbijgangers even binnenwandelen. Soms  omdat ze geïnteresseerd zijn in het gebouw als Rijksmonument, soms ook omdat ze vroeger wel eens eerder in de Dorpskerk kwamen. Dat kan mooie ontmoetingen geven!

In de oude dorpskern domineert al meer dan 425 jaar de Dorpskerk uit 1593 van de Nederlands Hervormde Gemeente. De laatste 116 jaar begeleid door het prachtige Van Dam orgel. Al eeuwenlang komen er mensen samen om naar het evangelie te luisteren, elkaar verhalen uit de Bijbel te vertellen en om de belangrijkste momenten uit hun leven te delen. Het drassige land in deze streken is ontgonnen vanaf ca. 1100, vanaf de noordoever van de IJssel. Het is onbekend wanneer de eerste kerk of kapel gebouwd is.

Voor de reformatie heette de Dorpskerk “Sint Nicolaaskerk”. De kerk is in 1574 door brand verwoest. De brand is vrijwel zeker ontstaan door oorlogshandelingen met de Spanjaarden, over het bezit van de IJsseldijk. Door verarming van de Capelse inwoners is pas na 18 jaar begonnen met de herbouw van de kerk. De herbouw was in 1594 klaar. In 1805 is de toren gesloopt vanwege instortingsgevaar. Twee jaar later (1807) werd de toren herbouwd, met bijna allemaal oude materialen. De originele luidklok stamt uit 1607.

In 2008 is het kerkgebouw uitgebreid met een kerkelijk centrum. Tijdens de openstelling is er een presentatie te zien over de geschiedenis van de Dorpskerk, die teruggaat tot het jaar 1593, gemaakt door Gerrit Stubbe. Kom gerust eens langs. Ook op de website staan de komende data wanneer de Dorpskerk open staat. Het betreft voorlopig: 29 juni, 6 juli en 13 juli.

Naar het overzicht