Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Oude kerk brengt beroep uit op ds. J.W. Verboom

De hervormde gemeente (wijk 1) in Nieuwerkerk a/d IJssel is voornemens een beroep uit te brengen op ds. J.W. Verboom uit Groot-Ammers. Het beroep zal op 22 januari a.s. ingaan waarna ds. Verboom de tijd heeft tot en met 12 februari om hierover een besluit te nemen.

Ds. Verboom is sinds 23 april 2017 verbonden aan de gemeente van Groot-Ammers als predikant. Eerder alwaar hij vanaf 31 augustus 2014 startte als pastoraal medewerker. Ds. Verboom is geboren op 19 mei 1989 en groeide op in het Utrechtse Zegveld. Na de middelbare school studeerde hij Geesteswetenschappen en Theologie in Utrecht.  Haalde op 28 augustus 2014 zijn diploma voor gemeentepredikant behaald. Ds. Verboom trouwde in 2016 en ontving samen met zijn vrouw Henriëtte twee dochters.

Op de site van zijn huidige gemeente schrijft hij: “Een predikant heeft vele taken. Daarbij is het altijd weer de uitdaging om helder af te grenzen wat mijn kerntaken zijn en los te laten wat niet gaat of niet kan. Loslaten is niet iets waarvoor ik zomaar een knop in mezelf om kan zetten. Loslaten is gebedswerk. Daar begint en eindigt het werk van mij als predikant: op de knieën. Achter Christus aan, Die ons leerde bidden. Mijn verlangen is dat de hervormd gemeente van Groot-Ammers elkaar zoekt in nederigheid, en in het gebed kwetsbaar vraagt om verbinding met elkaar en met onze liefdevolle God zelf. Mijn verlangen is dat vanuit dat knieënwerk de hand aan elkaar wordt gereikt en bovenal naar de hulpbehoevende. Zo breekt de hemelsfeer van Gods Koninkrijk door in deze wereld.”

foto: hervormdgrootammers.nl

Naar het overzicht