Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ouderenbond op de bres voor lokale omroepen

De lokale publieke omroepen verkeren veelal in zwaar weer en dreigen zelfs om te vallen. Dit signaal is diep doorgedrongen in de Tweede Kamer die in mei jl. debatteerde over de toekomst van de omroepen. De gefuseerde ouderenbond KBO-PCOB (Katholieke Bond voor Ouderen en Protestants Christelijke Ouderenbond) mengden zich in deze strijd ten gunste van de lokale omroepen en riep de Tweede Kamer op het verdwijnen van deze omroepen te voorkomen.

KBO-PCOB liet de Tweede Kamer maandag 13 mei weten dat voor veel senioren de lokale omroepen van heel groot belang zijn. “Ze bieden de verbinding met wat er lokaal speelt, informeren en activeren. Met het oog op langer thuis wonen vormen de lokale omroepen een belangrijk – vaak dagelijks – element in het leven van veel senioren. De lokale omroep draagt er, meer nog dan de bestaande regionale en landelijke publieke omroep, aan bij dat ouderen het gevoel hebben erbij te horen en op de hoogte blijven van wat er in hun omgeving gebeurt. Lokale omroepen brengen de samenleving dichter bij senioren door te amuseren, informeren, bereiken én activeren. Juist voor veel thuiswonende kwetsbare senioren zijn lokale omroepen een belangrijk middel om achter de voordeur en in de huiskamer te komen. Daarbij komt dat ouderen, veel meer dan bijvoorbeeld jongeren, nog gebruik maken van traditionele media als radio en televisie. Dat is ook één van de verklaringen waarom bij lokale omroepen relatief veel op ouderen gerichte programma’s te vinden zijn. Ouderen gebruiken lokale omroepen in het bijzonder voor lokaal nieuws, informatie en amusement. Ze zijn relatief slechter ter been en hebben de lokale verslaglegging nodig om bijvoorbeeld het plaatselijke corso, carnaval en festivals te kunnen volgen.”

Daarnaast ziet de KBO-PCOB ziet ook dat de 800 plaatselijke afdelingen de lokale omroepen gebruiken om mensen te activeren en te enthousiasmeren om aan te sluiten bij activiteiten. Het is volgens hen een belangrijk kanaal om senioren te bereiken die nog niet in beeld zijn. En constateren dat veel senioren als vrijwilliger actief bij deze lokale omroepen; juist vanuit hun betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.

Het huidige beleid van het kabinet en adviescommissie Raad voor Cultuur neigen naar regionalisatie en digitalisatie en het KBO-PCOB denkt dat niet elke senior op deze manier de informatie wil ontvangen bij gebrek digitale vaardigheden en schrijft: “Als we echt willen dat mensen langer thuis blijven wonen, moeten we er ook voor zorgen dat zij dicht bij huis geïnformeerd, geamuseerd, bereikt en geactiveerd worden via de kanalen die zij gewend zijn.”

Naar het overzicht