Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Pastor Peeters overleden

Pastor Peeters, voormalig pastor van de Nieuwerkerkse Sint Josephparochie is op zondag 1 oktober jl. overleden.

Pastor Leo Peeters was priester van het bisdom Breda en werd op 1 januari 1992, met instemming van Mgr. H.C.A. Ernst, bisschop van bisdom Breda, benoemd tot pastor in het centrum voor verstandelijk gehandicapten “Huize Ursula” te Nieuwveen. Op 1 augustus 1993 werd hij tevens benoemd tot deken van het dekenaat Alphen aan den Rijn. Op 1 maart 1994 werd hij naast zijn overige functies benoemd tot administrator paroecialis van de parochie H. Johannes’ Geboorte te Zevenhoven. Met ingang van 1 mei 1994 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochies H. Nicolaas te Nieuwveen en H. Johannes’ Geboorte te Zevenhoven. In het kader van de Dekenale Herindeling werd hij op 1 september 1998, naast zijn pastoorsfunctie tevens benoemd tot deken van het nieuwe dekenaat Het Groene Hart. Op 1 juli 1999 werd hij tevens benoemd tot administrator van de parochies H. Pius X, De Heilige Geest en H. Bonifacius te Alphen aan den Rijn.

Met ingang van 1 augustus 2000 werd hij benoemd tot moderator van de parochiefederatie De Regenboog te Aarlanderveen e.o. Op 1 januari 2002 werd hij naast de overige functies tevens benoemd tot administrator paroecialis van de parochie H. Joseph te Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 1 januari 2003 werd hem ontslag verleend als moderator van de parochiefederatie De Regenboog te Aarlanderveen en werd hij per diezelfde datum benoemd tot pastoor van de parochie H. Joseph te Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 1 september 2004 werd zijn functie als deken van het dekenaat Het Groene Hart voor 1 jaar verlengd. Met ingang van 1 september 2005 werd hem uit deze functies eervol ontslag verleend en ging hij met emeritaat. Na zijn emeritaat was hij in diverse parochies actief als administrator en was hij vaste priester-assistent in de parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn.

Leo Peeters heeft met hart en ziel in samenwerking met teamleden, bestuursleden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij parochie, dekenaat of instelling gestalte gegeven aan de taken die hem werden toevertrouwd. Tot op het laatst van zijn leven was hij beschikbaar om als priester te assisteren in parochies voor de viering van de eucharistie. Leo Peeters had oog voor de pastorale noden van mensen voor wie hij pastor mocht zijn, in het bijzonder hen die voor hun zorgen afhankelijk waren van een zorginstelling. Voor zijn inzet is het bisdom hem veel dank verschuldigd.

Op donderdag 5 oktober om 19.30 uur is er een avondwake in de Sint Bonifaciuskerk, Paradijslaan 7 te Alphen aan den Rijn. De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 oktober om 12.00 uur in het Crematorium, Verlengde Aarkade 22 te Alphen aan den Rijn. Na de crematie is er gelegenheid voor ontmoeting.

Bron: Bisdomrotterdam.nl, foto PZC.

 

Naar het overzicht