Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Pastoraal team Sint Christoffel uitgebreid

Bisshop Van den Hende van Rotterdam heeft met ingang van 1 juli 2019 priester J.J.P. de Lange en medepastor mevrouw G.M. Martens-Spruijt benoemd respectievelijk aangesteld tot lid van het pastoraal team van de parochie Sint Christoffel in het bisdom Rotterdam.

Op zaterdag 31 augustus zal de viering plaatsvinden waarin namens de bisschop vicaris A.J. van Deelen deze beide nieuwe leden zal presenteren. De viering vindt plaats in de parochielocatie St. Paulus’ Bekering, Merellaan 350 te Capelle aan den IJssel en start aan om 17.00 uur. Aansluitend aan de viering wordt is er gelegenheid om de beiden persoonlijk de hand te drukken.

De parochie die startte op 1 januari 2016 na samenvoeging door de bisschop. De Sint Christoffel parochie bestaat uit de voormalige parochies van Capelle a/d IJssel (St. Paulus’ bekering, opgericht in 1957), van Krimpen a/d IJssel (Maria Koningin, opgericht in 1957) van Nieuwerkerk a./d IJssel (St. Joseph, opgericht in 1912) van Rotterdam-Alexander (St. Caecilia, opgericht in 1964) van het vicariaat Ommoord-Zevenkamp (1968) en de geloofsgemeenschap in Lekkerkerk (St. Joseph).

Naar het overzicht