Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Pastoraat in coronatijd

De Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk bieden de komende weken Webinars ‘pastoraat in coronatijd’ aan. De Webinars zijn bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers, maar ook pastorale vrijwilligers kunnen meedoen.

Op 29 april vindt het Webinar ‘Alledaags pastoraat in coronatijd’ plaats. In dat Webinar staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Een pastoraal gesprek (rol, roeping en verwachtingen)
  • Een telefonisch pastoraal gesprek (19 tips)
  • Pastoraat voor nu… en voor later (loslaten, vertrouwen en elkaar vasthouden in crisistijd)

Op 6 mei gaat het Webinar over crisispastoraat. Het gaat dan over:

  • Pastoraat in crisissituaties
  • Crisispastoraat in coronatijd
  • Wat kun je doen? Het lijkt zoveel minder, zo anders dan anders…. Wat doet dat met jezelf als pastor, ambtsdrager? Durf je in deze ingewikkelde situaties het evangelie te brengen?

Op 13 mei staat buurtpastoraat centraal. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Samenlevingspastoraat
  • Zorg voor de armen, zieken, weduwen en wezen…. terwijl je op afstand moet blijven…
  • Overheidsbeleid en de rol van de (christelijke) gemeenschap

De Webinars zijn van 19.15-21.00 uur. Ze hebben een vaste opbouw. In het laatste half uur gaat de docent in op een casus en/of worden er vragen van de deelnemers beantwoord.

Per Webinar kunnen er 30 mensen meedoen. Voor predikanten en kerkelijk werkers zijn de kosten 75 euro per Webinar. Ze ontvangen 0,25 EC voor hun Permanente Educatie. Door een literatuuropdracht kan dit worden uitgebreid met 1,0 EC. Vrijwilligers mogen ‘gratis’ meedoen. Er wordt wel om een gift gevraagd.

Meer informatie en aanmelden via: https://www.pepredikanten.nl/studiebijeenkomsten/webinars-pastoraat-in-coronatijd/

(Bron: www.protestantsekerk.nl)

 

Naar het overzicht