Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Paus Franciscus ‘sociale leer kompas voor 2021’

In de nieuwjaarstoespraak van Paus Franciscus roep deze op om de katholieke sociale leer als “kompas” en menselijke waardigheid als “roer” te gebruiken om zo het hectische jaar 2020 rustiger vaarwater te krijgen. Dat schrijft de paus in zijn boodschap voor de 54e Wereldvrededag op 1 januari 2021. De tekst werd half december door het Vaticaan gepubliceerd.

In zijn boodschap roept paus Franciscus de internationale gemeenschap en ieder individu op om een “cultuur van zorg” te bevorderen, het thema van de boodschap. Hij reikt de beginselen van de sociale leer van de Kerk aan als “kompas” op weg naar vrede. De boodschap is gericht tot staatshoofden en regeringsleiders, leiders van internationale organisaties en godsdiensten en aan alle “mannen en vrouwen van goede wil”.

Paus Franciscus wijst erop hoezeer de coronapandemie de toch al bestaande en vaak onderling verbonden crises van het klimaat, honger, economie en migratie heeft versterkt. Tot groot verdriet en lijden voor velen. Hij doet daarom een extra dringend beroep om vaccins voor iedereen toegankelijk te maken en zorg mogelijk te maken voor de armen en meest kwetsbaren.

Echte zorg voor ons eigen leven en onze relatie met de natuur zijn onlosmakelijk verbonden met broederschap, rechtvaardigheid en eerlijkheid tegenover anderen, benadrukt de paus. Hij schrijft over de liefde van God de Vader voor de mensheid en hoe de vroege christenen Jezus volgden door te delen wat ze hadden en te zorgen voor de behoeftigen, waardoor hun gemeenschap een gastvrij thuis werd. Nog steeds heeft de Kerk talloze “instellingen voor de verlichting van elke menselijke nood: van zieken- en opvanghuizen tot hospices voor reizigers.”

“De sociale leer dringt aan op concrete solidariteit met anderen.”

De coronacrisis heeft aangetoond dat ieder van ons, fragiel en uit het lood geslagen, in hetzelfde schuitje zit, aldus de paus. Daarop voortbordurend noemt hij de menselijke waardigheid “het roer” en de sociale leer van de Kerk “het kompas”. De paus gaat in op belangrijke principes uit de sociale leer: “inzet voor het bevorderen van de waardigheid van elke menselijke persoon, solidariteit met de armen en kwetsbaren, het nastreven van het algemeen belang en de zorg voor de bescherming van de schepping.” En hij zegt dat we samen moeten roeien, omdat “niemand de redding alleen kan bereiken”. De sociale leer dringt aan op concrete solidariteit met anderen, omdat we allemaal verantwoordelijk zijn voor iedereen.

De paus schrijft ook over oorlog. We moeten stoppen die als “iets normaals” te zien. Geld dat wordt uitgegeven aan wapens kan beter uitgegeven worden aan veiligheid, vrede, ontwikkeling, armoedebestrijding en gezondheidszorg.

Hij maant aan het slot van zijn boodschap nooit toe geven aan de verleiding om anderen te negeren en de andere kant op te kijken. In plaats daarvan moeten we er dagelijks heel concreet en praktisch naar streven “een gemeenschap te vormen die bestaat uit broeders en zusters die elkaar accepteren en voor elkaar zorgen.”

Bron: www.bisdomrotterdam.nl

 

Naar het overzicht