Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Protestantse kerk in Nederland ‘blijf online uitzenden‘

Gisteren verscheen er een artikel op de site van de Protestantse kerk in Nederland met de titel ‘Welke 30 mensen mogen er naar de kerkdienst komen?‘ Dit omdat vanaf 1 juni er weer 30 mensen naar de kerk mogen komen met inachtneming van de richtlijnen.

Stel dat uw gemeenten dit wil gaan doen: welke 30 mensen mogen er dan komen? Hoe ‘selecteer’ je die? Allereerst: dat maximumaantal van 30 mensen gaat over het totaalaantal mensen, dus inclusief de voorganger, ambtsdragers, eventuele technici voor het verzorgen van de online viering etc. Alles wat hieronder staat is uiteraard onder voorbehoud. De overheid kan de regels wijzigen, omdat de ontwikkeling van het coronavirus daarom vraagt.

Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem. Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders. Uw gemeente dient dus een reserveringssysteem te ontwikkelen. Dat kan heel eenvoudig door mensen zich te laten aanmelden bij een contactpersoon. Deze persoon houdt het aantal mensen bij. Het risico van deze methode is echter dat iedere week dezelfde mensen zich heel snel aanmelden, zodat altijd dezelfde personen in de kerk zitten.

U kunt de aanmelding ook tot een bepaald moment laten lopen (bijv. tot vrijdagavond 20.00 uur) en dan loten uit de aanmeldingen. U laat de mensen die ingeloot zijn daarna weten dat ze welkom zijn.

Een derde optie is mensen uit te nodigen op wijkniveau, leeftijdscategorie, achternaam. U kunt er ook aan denken om eerst de mensen uit te nodigen die geen onlinediensten kunnen bijwonen en/of mensen met een klein netwerk. Op https://www.eventbrite.nl/ kunt u geheel gratis een online reserveringssysteem opzetten.

Bij de ingang moet iemand staan die de mensen begroet en die vraagt naar hun gezondheid. Bij coronagerelateerde gezondheidsklachten zijn mensen helaas niet welkom. Zet iemand bij de ingang die in staat is deze beslissing kordaat te nemen. Laat mensen van tevoren weten dat hiernaar gevraagd wordt, zodat men zich niet overvallen voelt. In de kerk moet er iemand zijn die mensen placeert. Immers, anderhalve meter afstand is een vereiste. Ook daar zijn verschillende vormen mogelijk:

U kunt de eersten die binnenkomen vragen zo ver mogelijk van de deur te gaan zitten, de volgende bezoekers op 1,5 meter daar vandaan, en zo de ruimte verder vullen richting de deur. Bij het weggaan, vertrekken de mensen die het dichtst bij de deur zitten eerst. U laat alle banken/stoelen staan, dan kan ieder gezin wel samen zitten en neemt ieder zelf verantwoordelijkheid voor de juiste afstand.

Geef mensen een liturgie met een nummer. Ze kunnen gaan zitten op de plek met hetzelfde nummer. Zet tafels neer met stoelen eromheen. Voelt minder ‘kaal’ en tafels zorgen meteen voor de gewenste afstand. Maak de kerkzaal leeg en markeer op de vloer waar stoelen mogen staan. Zet het maximumaantal stoelen bij de ingang en laat mensen zelf een stoel pakken en een gemarkeerde plek kiezen. De meeste gemeenten hebben meer dan 30 leden. Blijf dus vooral ook online uitzenden.

 

Naar het overzicht