Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Realisatie hospice Elim op koers

Hospice Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken. Dit initiatief is in 2016 gestart en de organisatie heeft het verlangen om eind 2020 de deuren van het hospice te kunnen openen. Vanuit hun naastenliefde wil hospice Elim openstaan voor een ieder, met inzet van christelijke uitgangspunten.

Afgelopen half jaar is het gebouwontwerp definitief vastgesteld en de aannemingsovereenkomst is getekend met Van der Knaap uit Zevenhuizen. Daarnaast hoopt men nog voor de jaarwisseling bij de notaris de onderhandse koopovereenkomst van het perceel om te zetten in een notariële akte. Medio februari verwacht men met de bouw te kunnen beginnen.

De financiering van de bouw is rond en met hulp van kerken, vermogenden en een crowdfunding actie probeert de organisatie dit verder aan te vullen en te optimaliseren. De totaal benodigde financiering bedraagt € 1,2 miljoen. Dat is inclusief de aanloopkosten gedurende het eerste jaar. Momenteel is er ruim al € 2½ ton aan giften en niet bancaire leningen binnen voor de bouw. Ook de grondfinanciering is voor ruim 90% via een gift gedekt.

Men verwacht dat de leningen binnen 15-20 jaar of eerder kunnen worden afgelost. Binnen een jaar moeten men de volledige organisatie klaar hebben. Tientallen (circa zestig!) goed getrainde vrijwilligers en enkele professionele coördinatoren zijn nodig om 24/7 vier gasten tegelijker tijd goed te kunnen verzorgen. Op 12 februari a.s. hopen ze de nodige vrijwilligers tijdens een informatie avond te kunnen werven.

Veel moet er nog geregeld worden om de hospice goed te georganiseerd te krijgen zowel extern (artsen, contacten met andere zorginstellingen, etc.) als intern. “We hebben de beleidsnota informele zorg vastgesteld en de functieomschrijvingen voor de zorgvrijwilligers en de coördinatoren. En we gaan werken aan een nota identiteit om elkaar steun en houvast te geven in de soms o zo moeilijke vragen rondom het overlijden. Omdat elk sterfbed weer anders is.”

Naar het overzicht