Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ringvaartkerk verder verduurzaamd

Aan de verbouwing van het Nieuwerkerkse kerkgebouw de Bron naar kerkgebouw de Ringvaartkerk is door de werkgroep “verbouwing” in 2016 een programma van eisen opgesteld (PvE). In deze PvE was een hoofdstuk “Duurzaamheid” opgenomen. “De kerk herkent ‘duurzaamheid’ als ‘rentmeesterschap’: de aarde is van God en wij mogen haar beheren en gebruiken in verantwoordelijkheid tegenover haar Schepper en medeschepselen. Bij bestaande gebouwen wordt de duurzaamheid van energiegebruik tegenwoordig bepaald volgens drie richtlijnen, de z.g. Trias Energetica-methode. Het principe van Trias Energetica is: Beperkenergieverbruik door verspilling tegen te gaan. Gebruik duurzame energiebronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in om aan de resterende energiebehoefte te voldoen. “

De ambitie van de Ringvaartkerk was dan ook om zo energieneutraal mogelijk te zijn in zijn exploitatie, zonder afbreuk te doen aan het comfort. Voor de exploitatie van het gebouw is in die periode ook nagedacht over het aanbrengen van zonnepanelen. In de fase van planvorming naar uitvoering toe was ook zeker de intentie deze zonnepanelen direct te laten aanbrengen. In de offerte van de technische installateur was voor de aanleg van zonnepanelen dan ook een bedrag opgenomen.
In de uitvoeringsfase waren er echter wat hobbels te nemen en moesten prioriteiten worden gesteld. In die fase is besloten om de aanleg van de zonnepalen naar de toekomst door te schuiven. 

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is men afgelopen week verdergegaan met het daadwerkelijk plaatsen van de zonnepanelen. Met als voordeel dat de zonnepanelen inmiddels goedkoper geworden zijn en een hoger rendement hebben. Met een lagere investering levert het nu meer op. 

Naar het overzicht