Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ringvaartkerk wijzigt opzet Sunda Half Hour (SSH)

De Sunday Half Hour diensten startte  27 jaar geleden En destijds werd de SHH georganiseerd in ‘Het Kruispunt’ voor en door jongeren op een afwijkend tijdstip om ook uitslapers de gelegenheid te geven deze diensten te bezoeken. De diensten en het karakter ervan weken af van reguliere ochtenddiensten. Zo was er sprake van een latere aanvangstijd om 12:15 uur, waren er sprekers met een verrassende visie, hanteerde men een andere frequentie (iedere 3e zondag van de maand), was er sprake van een verkorte eenvoudige liturgie, begeleide een eigentijdse combo de diensten, was er een vrije liedkeuzes uit meerdere liedbundels en kon men met de spreker na te praten over de dienst SHH.

In de loop der jaren is er het een en ander veranderd: Het Kruispunt bestaat niet meer, ‘circa een half uur’ werd al snel zo’n drie kwartier en ook het ‘Ontmoetingscentrum’ behoort niet meer bij deze gemeente. Toch In de loop der jaren is het karakter van de SHH gewijzigd. Zo namen gaandeweg steeds meer gezinnen met jonge kinderen plaats in de vieringen. Inmiddels laat de huidige SHH werkgroep het begrip ‘jeugd’ bewust weg.

In de coronaperiode zijn toch veel mogelijkheden ontstaan. Zo is er een samenwerking begonnen tussen de SHH-commissie en de reguliere ochtenddienst. Er zijn zes diensten gezamenlijk voorbereid: ochtenddiensten met een breed karakter, waarbij binnen de bestaande liturgie gezocht is naar een invulling voor een diverse publiek als invulling op de vraag: hoe kan iedereen zich thuis voelen in de reguliere ochtenddienst. Zo is de Sunday Half Hour een ochtenddienst voor jong en oud geworden.

Naar het overzicht