Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Rommelmarkt hervormde kerk Zevenhuizen

In deze gemeente is sinds 27 april 2000 een Rommelmarktcommissie actief. Er zijn inmiddels ongeveer 20 commissieleden en vrijwilligers actief en het doel is om schone, onbeschadigde spullen en nog goed werkende (elektrische) apparaten “een tweede leven” te geven.

Met de verkoop van de spullen zamelt men geld in om de kerk, diaconie en andere goede doelen te ondersteunen. Openingstijden: De rommelmarkt is de 1e zaterdag van de maand van 09:00 -12:00 uur open op het adres Wilgenlaan 2 in Zevenhuizen. Inname en verkoop van artikelen: De rommelmarkt is elke 1e zaterdag van de maand open. U kunt dan ook spullen aanbieden bij hun innamebalie. Hier wordt beoordeeld of het aangebodene nog heel en courant is voor verkoop zijn en of daarvoor nog ruimte is op hun stellingen. De artikelen in de winkel, in de loods en op het buitenterrein kunt u tijdens de opening kopen. Een aantal van onze spullen wordt door middel van een advertentie op Marktplaats gezet om ze ook onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.

De verkoopopbrengst bij de maandelijkse openingen wordt verdeeld op basis van een vastgesteld protocol. Dit houdt in dat een derde deel is bestemd voor de instandhouding van de gebouwen en terreinen van de dorpskerk in Zevenhuizen, een derde deel is bestemd voor het diaconale werk van hun diaconie en voor het resterende derde deel stelt de commissie zelf doelen voor het geven van giften. De commissie steunt twee adoptiekinderen World Vision en betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast heeft men dit jaar giften overgemaakt naar Nesselande/ Jeugd naar Albanië, Gouwbloem, Stichting Roemenië “Manna’, Stichting Zuidplas helpt, Stichting Baobab, Leger des Heils in Utrecht en de Stichting vrienden van de Hanepraij.

Contactpersonen zijn: Huib den Hollander (voorzitter), Arie Boertje en Rens den Hollander. Hun e-mailadres is: [email protected]

Naar het overzicht