Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Rooms-katholieke parochies schalen aantal deelnemers af

Maandag 5 oktober jl. heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk hield dit advies tegen het licht van de eerdere maatregelen en kwam gisteren met een vertaling naar de parochies.

Nu de overheid de maatregelen heeft teruggedraaid naar mei van dit jaar betekent dat dat voor onbepaalde tijd maximaal 30 bezoekers mogen deelnemen aan de vieringen. Dat geldt zowel voor de doordeweekse als de zondagsvieringen alsmede voor uitvaarten en huwelijksvieringen. Wel kan de veiligheidsregio per geval uitzonderingen maken. Deze maatregelen gelden voorlopig voor drie weken vanaf afkondiging, kunnen dan of al eerder gewijzigd worden afhankelijk van het verloop van het aantal besmettingen.

“De zorg achter de verscherpte maatregelen van de overheid geeft aan dat ook wij ons strikt aan het eigen protocol voor de vieringen moeten houden en niet verslappen. Het is aan de locaties zelf om daarop toe te zien. Voor het samenkomen met groepen op de kerklocaties, individuele en pastorale bezoeken, diaconale hulpverleningen digitale en andere activiteiten verandert er door deze wijziging niets. Dat betekent dat voor groepsactiviteiten, ook koren van buitenaf, 30 deelnemers het maximumaantal voor binnen is, 40 voor buiten het kerkgebouw.”

Naar het overzicht