Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Rudolphstichting nieuw diaconaal jaarproject Hervormd Zevenhuizen

De Hervormde kerk in Zevenhuizen heeft voor het komende jaar de Rudolphstichting uitgekozen als nieuw diaconaal jaarproject wat minimaal een jaar gesteund wordt door deze gemeente. De Rudolphstichting zet zich in zodat uithuisgeplaatste kinderen de kans krijgen om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.

Maar wat doet de Rudolphstichting nu eigenlijk? Deze stichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen. Met giften van kerken wordt een heel bijzonder dorp gesteund: jeugddorp de Glind. De Glind is een klein, groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Het bijzondere aan dit dorp is dat er achter 28 van de ongeveer 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. Het wonen, leren/werken, vrijetijd en de dorpse gemeenschap dragen in dit dorp bij aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen.

“Wie in de maatschappij buiten de boot valt, heeft behoefte aan een plek in een gezonde, sociale gemeenschap, die hem welkom heet en accepteert. En als zo’n gemeenschap nog niet bestaat, dan moet je hem zelf creëren.” Vanuit deze gedachte kocht dominee R.J.W. Rudolph in 1911 landbouwgrond waarop boeren zich konden vestigen, op voorwaarde dat zij enkele jongeren in hun gezin en bedrijf opnamen. Zo legde hij de basis voor Jeugddorp De Glind. In dit dorp werden kinderen opgevangen die niet meer thuis konden wonen. Na het overlijden van de dominee namen de diaconieën het jeugdwelzijnswerk in De Glind over. De Rudolphstichting is dan ook nog steeds een vereniging van diaconieën. In 1927 werd de Rudolphstichting opgericht; deze stichting zorgde niet alleen voor opvanggezinnen en groepsopvang, maar ook voor onderwijs. De Rudolphstichting houdt zich vanaf 1994 bezig met het beheer van het onroerend goed in het dorp De Glind en met het financieel mogelijk maken van vernieuwing in de jeugdzorg. Dit kan de Rudolphstichting realiseren door onder andere donaties van kerken.

De Rudolphstichting bevordert het in-huis-plaatsen van kinderen en jongeren in een gezinshuis. Daarnaast zetten we ons in voor de ontwikkeling van kinderen door bij te dragen aan een helende en stimulerende leefomgeving. De Rudolphstichting zet zich, met behulp van een trouwe kerkelijke achterban, al honderd jaar lang in voor de ontwikkeling en het bestaan van het Jeugddorp de Glind. Op de website www.rudolphstichting.nl is hierover meer informatie te vinden.

Naar het overzicht