Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Sint Christoffelparochie in lockdown

De persconferentie van 14 december en de daarmee samenhangende richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van 15 december hebben een aantal belangrijke wijzigingen ten gevolge. Ze betreffen de vieringen van de kerst, de overige liturgische vieringen, bijeenkomen op de kerklocaties en overige.

Ofschoon de bisschoppen hebben bepaald dat in de periode van de lockdown, dus vanaf heden tot 19 januari 2021, met uitzondering van de kerstavond alle publieke vieringen volgens de bestaande protocollen kunnen plaatsvinden heeft het team besloten om deze lijn niet te volgen. Reden is dat het wel openhouden van de kerken ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch risico’s met zich meebrengt van besmetting nu de besmettingsgraad nog steeds onrustbarend toeneemt. Het team vindt het niet verantwoord om parochianen, kerkbezoekers zowel als vrijwilligers, aan dit gevaar onnodig bloot te stellen.

 Op de kerstavond van 24 december komen alle publieke vieringen te vervallen. De viering in de Open Hof van 19.00 uur gaat door maar als een besloten viering met alleen het pastoresteam en een aantal cantores. Alle publieke vieringen op de eerste kerstdag komen eveneens te vervallen, behalve de oecumenische viering van 11.15 uur in de Open Hof, die als een besloten viering zal plaatsvinden. In deze viering zullen dominee In’t Hout en pastor Martens voorgaan.

De enige vieringen die online te volgen zullen zijn zijn dus de kerstavondviering van 19.00 uur en de de oecumenische gebedsviering van 25 december vanuit de Open Hof om 11.15 uur, op https://kerkdienstgemist.nl/stations/517-Kerkelijk-Centrum-Open-Hof-Ommoord-te-Rotterdam/events

Voor een overzicht van alle vieringen, zie: https://www.openhof-ommoord.nl

 

Naar het overzicht