Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Sinterklaasactie Hervormd Zevenhuizen brengt €770 op

De verkoop van speculaas, pepernoten en boterletters heeft het mooie bedrag van ruim €770,- opgebracht voor het diaconale project van de Hervormde Dorpskerk in Zevenhuizen: de Rudolph stichting!

De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een maatschappelijke organisatie, een CBF-erkend goed doel en men zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen. Met een klein, professioneel team werken ze aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Het is hun wens en hun werk dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving.

De stichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al jarenlang, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Ruim 37.000 kinderen in Nederland zijn uithuisgeplaatst(bron: factsheet Gezinshuizen 2019). Ze maakten al veel mee in hun jonge leven. Verwaarlozing, mishandeling, misbruik en agressie. Ouders met psychische problemen, een verslaving of die om een andere reden moeite hebben met opvoeden. Wat weer leidt tot trauma’s en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Er ontstaan dan onhoudbare situaties waardoor een kind niet langer kan opgroeien waar hij is geboren.  Een uithuisplaatsing volgt.

Men is actief op 3 gebieden:

  • ontwikkeling van het kind: weer vertrouwen krijgen in jezelf en anderen. Herstellen van wat je hebt meegemaakt en je sociaal en emotioneel ontwikkelen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk ‘de kracht van het gewone leven’ ingezet. Dus niet meteen in therapie, maar op judo bij iemand die zowel verstand heeft van de sport als van traumasensitief opvoeden.
  • leefomgeving: opgroeien in een stimulerende omgeving waarin je weer gewoon kind kunt zijn, leert voelen en je eigenwaarde stevig wordt. De kinderboerderij, zwembad en de dorpskerk zijn voorbeelden van elementen in de leefomgeving die kunnen rekenen op hun steun.
  • wonen: elk kind verdient het om zo gewoon mogelijk op te groeien. Zij gaan uit van de helende kracht van het gezinsleven. De kleinschaligheid, de dagelijkse, 24-uurs verbondenheid tussen kind en gezinshuisouders. De Rudolphstichting ontwikkelt en beheert woningen die dienst doen als gezinshuis. Ook ontwikkelen we tiny houses voor oudere jeugd.

 

 

 

Naar het overzicht