Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Stichting Kinderhulp Belarus- Voorzichtig aan de slag

Deze week verscheen de nieuwsbrief van de stichting Kinderhulp Belarus waarin het bestuur kenbaar maakt de activiteiten weer op te pakken.

 “We zijn voorzichtig aan de slag ...
Dat blijft de belangrijkste boodschap die we willen meegeven. De dag 24 februari 2022 is een dag om nooit te vergeten, op dat moment werden we als bestuur geconfronteerd met het onmogelijke, Russische troepen die ook via het land Belarus Oekraïne binnengevallen zijn. Ook het gebied waar onze activiteiten zich in de afgelopen jaren geconcentreerd hebben, Brest Regio, was hierbij betrokken. We hebben als bestuur direct gehandeld en al onze activiteiten gestopt, we hebben nauw contact gehad met het (lokale) netwerk om te kijken waar we wel of geen hulp konden bieden, voor velen konden we een luisterend oor zijn, maar tegelijkertijd op afstand ook machteloos. Daarbij beseffend dat degene waarvoor we ons al jarenlang inzetten, de kinderen in Belarus, hiermee nog harder geraakt worden, en daar hebben we veel moeite mee.

Nu we zien dat de oorlog in Oekraïne nog steeds doorgaat hebben we onze contacten met de ambassade afgelopen jaar geïntensiveerd en het gesprek gevoerd wat hun advies is om onze activiteiten weer op te starten. En die is zeer duidelijk geweest, wat hun betreft zou dat mogelijk moeten zijn. Dat in overweging nemende hebben we als bestuur gezegd dat we weer aan de slag gaan, met alle voorzichtigheid daarbij, uiteindelijk hebben ook wij verantwoording af te leggen aan iedereen die in fysieke en/of financiële vorm ons steunt in het werk wat we mogen doen. Anderzijds willen we ook elke kans benutten om met elkaar het verschil te maken voor de kinderen in Belarus. 

EU Project
In januari 2022 zijn we nog in de gelegenheid geweest om 7 scholen te bezoeken in Belarus die allemaal hebben aangegeven te willen participeren. Elke school heeft minimaal 3 projecten bedacht en ter keuze voorlegt aan de leraren, leerlingen en ouders. Hieruit heeft elke school een keuze gemaakt, in het onderdeel projecten ziet u een kleine opsomming als ook de voortgang op de verschillende projecten. 

Wat hebben we gedaan en gaan we concreet doen in de komende periode; 
We zijn weer actief aan de slag om (Europese) donaties te verkrijgen. 
Er zijn 2 bouwprojecten opgestart van de 7 die ingediend zijn.
Gegeven het ontbreken van financiële transacties naar Belarus benutten we het netwerk om contant geld te brengen, binnen de grenzen die de douane daarin stelt.  
Zodra het kan, willen we uiteraard weer het land bezoeken, zowel als bestuur, maar ook met de Gnooms, het mag duidelijk zijn dat dit op korte termijn nog niet zal gebeuren.”

 

Naar het overzicht