Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Stichting Ontmoeting zoekt fietsmaatje

Stichting Ontmoeting is voor een man van 38 jaar op zoek naar een fietsmaatje. Deze cliënt heeft hulp en ondersteuning nodig bij het aan-en op tijd komen op zijn dagbesteding. Hij woont in Rotterdam aan de Sjanghailaan en moet op dinsdag en woensdagochtend om 8.45 uur bij de Wilg aan de Bermweg in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn.

Stichting Ontmoeting
Vastgelopen mensen worden door de stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. “We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.”

De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleren hen om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluiten zij niemand buiten en is íedereen bij hen van waarde. Deze diepgewortelde naastenliefde hanteren zij als norm bij alles wat ze doen.

“Het is fijn dat we professionele hulp kunnen bieden. Aan mensen zonder hoop, met vaak een triest levensverhaal. Nog steeds willen we dit doen. Perspectief geven aan mensen zonder een thuis. Mensen die zijn afgeschreven. We willen hen vooruithelpen zodat ze weer hun plek in de maatschappij kunnen innemen.”

Belangstellenden kunnen een email sturen naar gdhartog@ontmoeting.org

 

 

 

Naar het overzicht