Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Stille armoede onder ouderen

Veel ouderen dragen hun lot in stilte en zwijgen over geldproblemen. Terwijl die heel fors kunnen zijn. De ouderenbonden maakte het onderwerp bespreekbaar in de Tweede Kamer en zette het onderwerp ‘Arme Ouderen’ op de kaart.

‘Hebt u moeite met rondkomen? Meld het ons.’ Dat heeft de bond geweten, die oproep verscheen destijds in het ledenmagazine. Manon Vanderkaa, directeur christelijke ouderenbonden: “We kregen postzakken vol reacties binnen. Met schrijnende verhalen over ouderen die niet meer naar een verjaardag kunnen gaan, omdat ze geen cadeautjes kunnen betalen voor hun kleinkinderen. Senioren die niet meer naar de huisarts gaan, omdat ze toch de eigen bijdrage niet kunnen betalen bij doorverwijzing naar een specialist.

De ouderenbonden hebben vijf voorstellen gedaan om de last enigszins te verlichten. 1. Zet alles op alles om oudere werklozen aan een baan te helpen. 2. Handhaaf de leeftijdsgrens van 60 jaar voor IOW. 3. Maak extra middelen vrij voor armoedebestrijding op lokaal niveau en zet deze ook in voor de ondersteuning van 55-plusser. 4. Blijf werken aan het terugdringen van de stapeling van zorgkosten. 5. Zorg ervoor dat alle mensen gebruik maken van de toeslagen waarop zij recht hebben.

Met deze maatregelen hopen de ouderenbonden de ‘stille’ armoede onder de ouderen op termijn terug te draaien.

Naar het overzicht