Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Update Interkerkelijk Overleg

Het jaar 2020 ging voor de gezamenlijkheid van de christelijke gemeenten in Nieuwerkerk aan den IJssel voorspoedig van start met een mooie en warme ‘Week van het Gebed’ voor de eenheid van de christenen en de definitieve oprichting van het Interkerkelijk Overleg (IKO). Alle activiteiten die de plaatselijke kerken gezamenlijk ondernemen werden geïnventariseerd en in een overzichtelijk tijdschema geplaatst - het dagelijks bestuur was klaar om al deze activiteiten aan te sturen, te ondersteunen, te coördineren, en, indien gewenst, uit te breiden.   

En toen… gooide COVID-19 ieders leven overhoop, net als het kerkelijk leven, en dus ook het interkerkelijk leven. Kerkdiensten konden geen doorgang vinden, dus was er ook geen gezamenlijke paasadvertentie in Hart van Holland met vermelding en uitnodiging tot het bijwonen van vieringen. Er was geen officiële 4 mei-herdenking en dus ook geen kranslegging door de gezamenlijke kerken, want herdenken: dat doe je gezamenlijk. Het is duidelijk: de gebruikelijke acties konden, vanwege de lockdown, geen doorgang vinden. Daarentegen zijn er wel COVID-gerelateerde acties ondernomen: het gelui van de kerkklokken, een kwartier lang op de vroege woensdagavonden, begonnen in de Paradijskerk en overgenomen door heel wat kerken in het hele land, was ook wekenlang te horen te Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit ter ondersteuning en bemoediging voor iedereen vanwege de verdrietige en beangstigende tijd. De klokken luiden ook, op verzoek van de plaatselijke gemeente, vlak voor de twee minuten stilte op 4 mei.  Het is bemoedigend dat door dit alles er steeds meer contacten zijn tussen de mensen ‘in het veld’: door acties voor de voedselbank, door andere diaconale acties etc. Niet alleen de pastores, het IKO maar ook de diaconieën weten elkaar goed te vinden. Op dit moment lijkt het er niet op dat het COVID-19-virus ons spoedig zal verlaten, en dat we Kerstmis, het Hoogfeest van Licht en van een nieuw begin uitbundig kunnen vieren.  De kerst-inloop voor alleengaanden op tweede kerstdag is in ieder geval geschrapt, en ook de Kerst-Sing-In in de Oude Kerk, altijd tijdens kaarsjesavond, gaat vrijwel zeker niet door.  

Wel wordt er overgedacht om vanwege het Kerstfeest ‘iets’ gezamenlijks te doen, en in ieder geval een advertentie te plaatsen. Maar hoe en wat…het is allemaal nog gissen hoe het er over ruim een maand aan toe gaat, over wat er dan wel of niet mogelijk is. In deze moeilijke tijd hopen en bidden we dat we ondanks dat het virus nog lang niet uitgedoofd lijkt, we elkaar toch kunnen vasthouden, elkaar kunnen bemoedigen en voorzichtig ontmoeten. Zodat we met elkaar verbonden blijven in navolging van Christus. Aldus Catie van Westing coördinator van het IKO.

Naar het overzicht