Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Van God houden is ook oog hebben voor je medemens

De Veertigdagentijd is niet alleen een tijd van vasten en bidden, maar ook van aalmoezen geven. In de tweede video uit de reeks Diaconaal Digitaal vertelt diaken Ed Doe dat hij niet van God kan houden zonder oog te hebben voor medemensen. Hij vertelt over het vastenproject ver weg voor mensen met een beperking in Sierra Leone en het project dichtbij voor mensen met hersenletsel in Rotterdam. Ook geeft de diaken van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever een inspirerende Bijbeltekst mee waarin Jezus aan ieder van ons persoonlijk een vraag stelt.

Bekijk hieronder het online interview:

Bron: Bisdom rotterdam

Naar het overzicht