Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vertel maar … een initiatief van Rita Renema

De Rotterdamse voorganger Rita Renema is al 22 jaar geestelijk verzorger in verpleeghuis Pniël en hospice De Regenboog en tot enkele maanden geleden actief bij de stichting ‘Als kanker je raakt’ waarvan zij directeur en medeoprichter was (afscheid-van-directeur-rita-renema-mentink). Dit voorjaar nam zij afscheid: ‘Was op laatst meer met de organisatie bezig. Mijn hart ligt bij het luisteren naar mensen en hun verhaal, hun worsteling, lijden, rouw en de zoektocht naar het antwoord’.

Inmiddels is zij druk met haar nieuwe initiatief ‘Vertel maar’ waarmee zij terugkeert naar haar roots de geestelijke verzorging wat haar hart heeft. Als betrokken kerklid van de protestantse gemeente in Rotterdam Nesselande richt zij zich in deze wijk op als 1 lijn geestelijk verzorger: ‘Ik ben geregistreerd bij Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken (www.centrumvoorlevensvragen.nl). Hierdoor kan ik een mooie verbindende schakel zijn vanuit kerk, buurtwerk en gezondheidscentrum. ‘ Afgelopen september is Renema gestart en probeert mensen bij te staan middels individuele gesprekken, begeleiding en groepsbijeenkomsten voor mensen die geraakt zijn door kanker, ziekte, rouw verlies of worstelen met levensvragen en zingeving.

 Renema: ‘Mijn bewogenheid en verlangen om, in naam van onze God er voor de ander die door kanker, ziekte, rouw, verlies is geraakt blijft bestaan. En in het voorjaar van 2021 hoopt Renema in een groot huis, gelegen in de natuur in Noord-Frankrijk samen met een creatief therapeut een programma aan te bieden aan mensen die klaar zijn met hun behandelingen aan kanker. Die het leven weer mogen oppakken, maar hoe doe je dat, wanneer je worstelt met moeheid, angst voor terugkeer kanker.

Wanneer je meer wilt weten of mensen erop wilt wijzen spreek mij aan, mail of lees mijn website hij is in opbouw, maar het begin is er www.ritarenema.nl

Naar het overzicht