Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Video pop-up tentoonstelling over het Woord van God

In het Jaar van het Woord van God reist een speciale pop-up tentoonstelling over de Bijbel door parochies van het bisdom Rotterdam. Het bisdom waartoe ook de Zuidplas parochies behoren. Na de presentatie in de kathedraal is de expositie nu te zien in de Martinuskerk in Voorburg. De expositie is bedoeld om aandacht te vragen voor de Bijbel, maar bovenal om bezoekers te helpen hun hart nog meer te openen voor het Woord van God. Bekijk hieronder de nieuwe video over deze bijzondere tentoonstelling.

De tentoonstelling is coronaproof. Bezoekers kunnen individueel de expositie bekijken en voldoende afstand bewaren. “We zijn blij met deze tentoonstelling in de kerk”, zegt kapelaan Daan Huntjens van de parochiefederatie RK Vlietstreek in de video. “Vanuit de parochie hebben we al verschillende activiteiten georganiseerd rond het Jaar van het Woord van God. Zo is er een groepje parochianen dat samen een biografie van Sint Paulus leest en tijdens de Alpha-cursus online spraken we met elkaar over hoe je de Bijbel leest en waarom. Dat zijn activiteiten die je met een groepje doet, maar deze tentoonstelling heeft nu een centrale plek in de kerk en is voor iedereen te bekijken. We hopen dat het mensen sterkt in hun persoonlijk geloofsleven.”

De tentoonstelling heeft speciale onderdelen voor kinderen in de vorm van kleine opdrachten en een bijbehorend opdrachtenboekje. Voor volwassenen zijn QR-codes op de panelen aangebracht die verwijzen naar meer informatie op bisdomrotterdam.nl/woordvangod.

De pop-up tentoonstelling kan opgebouwd en afgebroken worden en zo door de parochies van het bisdom gaan (pastoors en moderatoren hebben hierover informatie ontvangen en dat de tentoonstelling kan worden aangevraagd via a.d.jong@bisdomrotterdam.nl).

Bron: www.Bisdomrotterdam.nl

Naar het overzicht