Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vredesweek 2019 ‘Vrede verbindt over grenzen’.

Het thema van de Vredesweek, van 22 – 29 september, 2019 luit Vrede verbindt over grenzen. Grenzen doen ons denken aan alle vluchtelingen die de grenzen overtrekken op zoek naar een beter leven. Grenzen worden meer dan ooit weer bewaakt, er worden muren gebouwd om het moeilijk te maken om een grens te passeren. Mensen worden op alle mogelijke manieren tegengehouden.

Tegengestelde belangen botsen met elkaar en kunnen tot grote conflicten leiden. Er is verschil in cultuur, in godsdienst en dat maakt het samenleven soms moeilijk. Er is de armoede aan de ene kant en de enorme rijkdom aan de ander kant. Dat roept spanningen op. Toch is ook vreedzaam samenleven heel goed mogelijk. Dat vraagt wel om openheid, om contact te zoeken met allen die hun land ontvlucht zijn en hier in het westen een nieuw leven trachten op te bouwen. Het vraagt om grenzen verleggen, een stap zetten naar de ander, die je vreemd is.

In de Vredesweek wordt hier een aanzet toe gegeven en wordt ieder uitgenodigd om over de grenzen heen elkaar op te zoeken. Op zondag 22 september en zondag 29 september zal rond dit thema stilgestaan worden in velen kerken.

Naar het overzicht