Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig

Op 21 januari jl. verscheen er een artikel op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) getiteld ‘Vrijwilligerswerk en welzijn’. Het CBS maakte deze dag bekend dat er in Nederland gemiddeld 4,5 uur per week aan vrijwilligerswerk wordt besteed. “Vrijwilligers hebben over het algemeen een hoger opleidingsniveau, een kerkelijke achtergrond en zijn van middelbare leeftijd. Mensen zetten zich vooral vrijwillig in voor sportclubs, scholen, verzorgingsorganisaties, kerken/moskeeën en jeugdwerk.”

Het onderzoek van het CBS toont ook aan dat het doen van vrijwilligerswerk gelukkig maakt. “Van de vrijwilligers is 91 procent gelukkig tegenover 85 procent van de groep die geen vrijwilligerswerk doet. Ook zijn ze meer tevreden met hun eigen leven, sociale contacten en psychische gezondheid, en scoren ze hoger op de persoonlijke welzijnsindex dan degenen die geen vrijwilliger zijn.”

Mensen die zich inzetten voor sportverenigingen, scholen en kerken voelen zich vaker gelukkig dan mensen die zich niet voor dit type organisaties inzetten. Ook zijn vrijwilligers meer tevreden met hun eigen leven, sociale contacten en psychische gezondheid, en scoren ze hoger op de persoonlijke welzijnsindex.

Het volledige kunt u nalezen op: www.cbs.nl

 

Naar het overzicht