Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Waterput voor “childrens home Febe” in Zuidoost India

De Nieuwerkerkse stichting The Cross-Point Foundation ondersteund arme kinderen in India. Dit houdt in dat de kinderen en het gezin waar zij deel van uit maken maandelijks basisvoorzieningen zoals eten, drinken, kleding en scholing krijgen. Meisjes die echt niet meer thuis kunnen wonen omdat de ouder(s) niet goed voor hen kunnen zorgen worden op een kleinschalige manier opgevangen in het “Febe home”.

Dit is een opvanghuis waar op dit moment 6 meisjes uit de omgeving van een lokale kerk worden opgevangen. Het opvanghuis is een aantal jaar geleden naast de kerk gebouwd in een buurt in Sathupally (Zuidoost India) tussen de krotten. Tevens is dit een ontmoetingsplek voor kinderen geworden. Enkele avonden in de week wordt er gratis bijles en Engelse lesgegeven en is het een speelplaats voor de kinderen uit de krottenwijk geworden   Op dit moment ontstaat er een acuut probleem in India.

Door de groeiende economie wordt er steeds meer water gebruikt in het land. Steeds vaker kan de Indiase overheid de watertoevoer niet garanderen. Het gebeurt steeds vaker dat er dagenlang geen water vanuit de waterleiding beschikbaar is. Ook neemt de kwaliteit van het water steeds verder af. Dit water wordt door de overheid in deze regio op 30 tot 50 meter diep onttrokken. Doordat het vervuilde water van de open riolering steeds verder zakt, raakt dit water steeds verder vervuild wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het Febe Home, de naastliggende kerk en de krottenwijk rondom de kerk is wel afhankelijk van dit water.

Om de kwaliteit en de beschikbaarheid van het drinkwater te garanderen wil The Cross-Point Foundation graag een diepere put gaan boren (ongeveer 100 meter diep). Hier zit genoeg en schoon water. Op deze manier kan het Febehuis zelfvoorzienend zijn en is er op de langere termijn ook genoeg water voor de buurt. Door het groter wordende watertekort in India is het boren van een waterput duur. Daarnaast hebben een selectief aantal boorbedrijven in India het alleenrecht om te boren waardoor de prijzen verder worden opgedreven. Het boren van een waterput wordt hierdoor jaarlijks een paar honderd euro duurder.

De kosten voor een dergelijke put van honderd meter diep inclusief pomp zijn 6000,- euro. De kosten zijn ook hoog omdat er door een rotsbodem geboord moet worden. Ter vergelijking; een gemiddeld werkende man in dit gebied verdiend circa 200,- euro per maand aan salaris met een 6-daagse werkweek. Inmiddels heeft de stchting een gift gekregen van de rommelmarktcommissie uit Nieuwerkerk a/d IJssel van €1000. Tevens krijgt een partner in India ( “Febe Charitable Trust” ) van de regering in India een subsidie van €3500, mits de stichting dit op korte termijn uit laat voeren. Dit betekend dat de stichting nog €1500 nodig heeft.

Naar het overzicht